Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God

lied, liturgie zondag 25 augustus

Pastoraal team

Het pastoraal team bestaat uit de volgende leden:0570-526356

gnijland@heiligelebuinus.nl

Pastoor: Vicaris Ronald Cornelissen


 tel.nr.: 06-30162625
 e-mail: cornelissen@aartsbisdom.nl

terug
parochievicaris G.J. (Gé) Nijland
 tel.nr.: 0570-526356
 e-mail: pastornijland@parochieheiligkruis.nl
terug
 diaken M.J. (Marc) Brinkhuis 
 
 tel.nr.: 06-33756089
 e-mail: mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl
 twitteraccount: @marcbrinkhuis
terug
 pastoraal werker, jongerenpastoraat C.M. (Clazien) Broekhoff - Bosman 

 tel.nr.: 06-83202244
 e-mail: jpsalland@live.nl
 twitteraccount: @jpsalland

 

terug
 pastoraal werker E. E.W. (Evelien) Reeuwijk

 


 tel.nr.: 06 - 5131 0908
 e-mail: ereeuwijk@heiligelebuinus.nl
terug
 diaken F.N. (Fokko) de Graaf 
 tel.nr.: 0570-651054
 e-mail: fdegraaf@heiligelebuinus.nl
 twitteraccount: @diakenfokko
terug
 pastoraal werker H.W.J. (Harry) Bloo  

 

 

 

 tel.nr.: 06-22291539
 e-mail: h.bloo@katholieksalland.nl 

terug
 pastoraal werker Drs. A.M.A.L. (Lonneke) Gunnink-van den Berg MA
 tel.nr.: 038-4527475
 e-mail: lonnekegunnink@hetnet.nl
terug
 emeriti 
 pastor H.G.F. Brummelhuis
 telnr.: 06-12171457
 pastor J.H.G. Leemereise
 tel.nr.: 0570-524990
 pastor H.G.M. (Henk) Limbeek
 tel.nr. 0570-618186
 pastor F. Zandbelt 

Een verslag met foto's van het afscheid van pastoor Joachim Skiba vindt u hier.