Gij kunt niet God dienen en de mammon (= het geld)

Jezus in 166, 13 - Evangelie zondag 22 september

Vrijwilligersbeleid van de parochie

Het doel van het vrijwilligersbeleid is het formuleren van duidelijke richtlijnen en het bereiken van een zekere uniformiteit en gelijkheid tussen de vrijwilligersgroepen. We geven daarmee een duidelijk signaal naar de vrijwilligers dat de parochie hun werk waardeert en erkent en dat het belangrijk is dat alle vrijwilligers een eigen plek in de organisatie hebben. Vrijwilligers zijn onmisbaar en zijn de bouwstenen van onze parochie.

U kan het volledige document "Vrijwilligersbeleid" hier inzien.