Veel van onze gedachten zullen in deze tijd uitgaan naar mensen in Oekraïne en Iran. Dat is wat we, op het moment dat ik dit schrijf, het meest op het nieuws horen. Maar er is op zoveel plekken in de wereld ellende. Al heel lang vragen we in de periode van de advent aandacht voor mensen en kinderen ver weg. Ook dit jaar doen we dat weer, met de groep mensen, die zich nog altijd inzet voor de mens ver weg, voor wat vroeger de MOV heette. Het overkoepelende thema dit jaar is HOOP.
Hoop op de komst van het Licht met Kerstmis, hoop op licht in het algemeen. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertelt adventsactie verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.
Helaas sterft 1 op de 27 kinderen voor het vijfde levensjaar. Laten we alle kinderen een kans geven op een goede start in het leven. Kinderen zijn de toekomst. Wat wij hier in het Westen gemeen hebben met mensen in bijvoorbeeld DR Congo, El Salvador, Sierra Leone en Somalië is dat we altijd willen, dat onze kinderen het beter zullen hebben dan wij. Dat alle kinderen de kans krijgen op onderwijs en een goede gezondheid.
Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Adventsactie gunt alle kinderen die kans. Daarom heeft adventsactie dit jaar vier projecten uitgekozen, die bijdragen aan een goede start in het leven van jonge kinderen. De projecten richten zich op de vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond leven.
Deze projecten zijn: ‘Opvang van straatkinderen in DR Congo’, ‘Vroege ontwikkeling helpt in de strijd tegen armoede in El Salvador’, ‘Verminderen van onnodige sterfgevallen in Sierra Leone’ en ‘Zonnepanelen en een bloedbank voor een ziekenhuis in Somalië’.

Meer weten? www.adventsactie.nl

Wilt u bijdragen aan wat hoop in onze wereld en deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. In de adventsperiode zal er in onze kerken worden gecollecteerd voor dit doel. U kunt ook uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.
Mede namens de contactpersonen voor de mens ver weg in onze locaties,
Lonneke Gunnink – van den Berg, pastoraal werker

VA Adventsactie17x24 1