Filters

Hebt u ooit goed gekeken naar de glas-in-lood ramen, die te vinden zijn in de dagkapel van de

...

Goede Vrijdag , 19.00 uur in het Titus Brandsma Huis:
vierstemmige passiemuziek en hedendaagse

...

Palmpasenstok maken, een dobbelspel, verhalen, kleurplaten, minivierigen...

Pastor Clazien zorgt

...

De nachten kunnen lang zijn,
als je de slaap niet vat.
Als je wakker wordt gehouden.

Lees hierde groet van Aartsbisschop Eijk aan het begin van de Paastriduum.