Filters


Wat hebben zij gezien ? Er was
iets van u, een stem, een oogopslag,

Vertrouwen


Wat ons ook mag overkomen

Onderstaande tekst is ontleend aan een boekje met de titel “Leven met elkander” en bevat de

...

Het is een bijzondere tijd waarin wij leven.
Alles draait om Corona.

Heer, ik ben een schakel in de ketting
die alle mensen met elkaar verbindt.