rosary-3827857_1920.jpgKatholiek worden? Waarom niet?

Of je kennis over het katholiek geloof en de Kerk opfrissen?

Welkom in de basiscursus Katholiek geloof!

Een korte, boeiende geloofscursus

De cursus is bedoeld voor belangstellenden die willen toetreden tot de katholieke kerk, maar staat zeker ook open voor iedereen die zijn eigen kennis en geloof wil opfrissen!

De cursus biedt de noodzakelijke voorbereiding op het ontvangen van de eerste sacramenten van de kerk:  de doop, de eerste heilige communie en het vormsel. Naast  kennisoverdracht  is er ook alle ruimte voor de persoonlijke beleving en de uitwisseling ervan.

Een paar van de onderwerpen die zeker aan bod komen:

  • Hoe zit de Heilige Schrift in elkaar? Hoe is deze ontstaan?
  • De geloofsbelijdenis: wat belijd je nou precies wanneer je deze zegt?
  • De verschillende sacramenten worden besproken.
  • Liturgie en gebed;  ofwel vieren en bidden.
  • De kerkgeschiedenis en inrichting van de katholieke kerk worden besproken.
    Kortom, een veelzijdig en boeiend programma.

Praktisch:

8 bijeenkomsten op woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur,  in de periode van de Advent tot aan Pasen. De toetreding tot de Kerk zal dan in één van de vieringen met Pasen plaatsvinden.

Data voor 2024-2025 volgen 

De bijeenkomsten staan onder leiding van een lid van het pastoraal team. In overleg met de kandidaten komen we bij elkaar in Deventer of in Raalte. Wees welkom!