Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Het bestuur van de Heilige Lebuinus parochie wordt gevormd door de volgende kandidaat-leden:

 

Vicaris Ronald Cornelissen Voorzitter
Theo Lam Vicevoorzitter
Jan Kil Secretaris
Harry Elshof Penningmeester
Ton Wellenberg Begraafplaatsen
vacant PR en Communicatie
Wilma Legebeke Adviserend lid Mens & Organisatie
Marc Brinkhuis namens het pastoraal team
Ger Strijker Adviserend lid Beheer gebouwen

 

 Er wordt nog gezocht naar kandidaten voor de portefeuille Beheer gebouwen, PR en communicatie

Contactadres van de bestuursleden: info@heiligelebuinus.nl of tel.nr. 0570-609040