Ondanks de coronapandemie, ondanks onzekerheid, angst, eenzaamheid, wensen wij elkaar vandaag een “Zalig Paasfeest”.

pasenIk moet nu denken aan een zeer oude Paaswens waarmee de eerste christenen elkaar al hebben begroet: “Christos anesti”. Deze oude Paaswens zegt meer dan alleen ‘vrolijk Pasen, fijne Paasdagen’. Deze Paaswens, ‘Christos anesti’, vertelt ons de aanleiding van deze grote Paasvreugde: Christus is verrezen!
De eerste Christenen hebben elkaar deze woorden toegeroepen. Het was een soort wachtwoord ten tijde van de christenvervolgingen. Zo herkenden zij elkaar en uit die wens hebben zij in zware tijden kracht geput. In hun grootste nood konden zij er houvast in vinden: “Christus is verrezen”. Hij heeft de dood overwonnen en Hij zal ons nu van de moeilijkheden waarin wij ons bevinden, verlossen. De eerste christenen hebben er ten tijde van de vervolgingen steeds weer het vertrouwen aan ontleend, dat de Heer hen ook door deze moeilijkheden heen zal leiden. “Christos anesti”. De Heer is opgestaan!
Deze woorden klinken mij persoonlijk als muziek in de oren. Christus leeft! Voor mij is het een vreugdevolle boodschap! Niet iedereen kent nog de aanleiding van deze feestvreugde.
De Paasboodschap is voor velen een onbekende boodschap gebleven of geworden.
Zoals Jezus toen begraven werd onder een koude steen, zo is Hij daarna zo vaak weer begraven onder de steen van koude onverschilligheid.
Het leven wordt geleefd, vaak erg gericht op genot en vertier. Leven van weekend naar weekend. We schijnen volmaakt gelukkig te zijn, totdat ook wij op zekere dag ons hoofd stoten aan die dwarsbalk, die ons leven tot een kruisweg kan maken: ziekte, eenzaamheid, werkloosheid, relatiemoeilijkheden. Achter elke voordeur is wel wat.
En sinds enkele maanden stoot de hele wereld zich aan die dwarsbalk van het kruis. Corona beheerst ons leven. Wij dachten ons geluk te kunnen kopen of zelf te maken. Maar niet alles is maakbaar of te koop. Lijden, ziekte en dood, schuld en kwaad, ruzie en conflicten, zijn de eeuwige spelbrekers, die elk genotgevoel aantasten. Al onze zekerheden worden deze dagen aangevreten. En ook nu geldt: Wie probeert het kruis weg te werpen of uit de weg te gaan, die zal merken dat het als een struikelblok op al je wegen blijft liggen.
Maar voor hen die in Jezus geloven en met Hem de weg van het lijden durven te gaan, wordt het kruis een plusteken. Deze boodschap mag ons hoop geven en houvast in deze onzekere en verwarrende tijd van corona. Anders gezegd: coronatijd mag Paastijd worden!
Want: ‘Christos anesti’. Christus is waarlijk verrezen. Het is deze boodschap die ons verkondigt dat wij allen mogen opstaan uit dit aardse bestaan tot een leven van liefde, dat door geen dood kan worden gedood.

Van harte een Zalig Pasen, ook namens pastoraal team en parochiebestuur,
Ronald Cornelissen, pastoor