We kennen de heilige Jozef natuurlijk allemaal als de bruidegom van de heilige Maagd Maria en als de wettelijke vader (voedstervader) van Gods Zoon, Jezus.
De heilige Jozef is de patroonheilige van de timmerlieden en arbeiders in het algemeen.

20200501 heilige jozef patroon van de kerkVerder is hij patroonheilige van België en Canada en wordt hij aangeroepen als patroon van maagden, religieuze communiteiten, echtgenoten, het huisgezin en van stervenden.
Paus Pius IX heeft de heilige Jozef in 1870 uitgeroepen tot beschermer van de Kerk.
Paus Johannes XXIII heeft hem beschermheer van het Tweede Vaticaans Concilie gemaakt.

In de liturgie van de Kerk wordt op de 1e dag van de Meimaand (Mariamaand)
de heilige Jozef als arbeider uitgelicht.

‘Zijn voorbeeld helpt ons begrijpen, dat wanneer de mens zich helemaal overlevert aan de wil van God, hij een doeltreffend arbeider wordt in het plan van God die alle mensen verlangt te verenigen in één enkele familie, één enkele bijeenkomst, één enkele “Ecclesia”.’
(citaat uit de homilie van Paus Benedictus XVI, 18 maart 2009)

De heilige Jozef was zo’n man, want God was werkzaam in zijn hart en in het werk van zijn handen. De heilige Jozef deed wat God van hem vroeg: hij nam Gods Zoon Jezus in zijn armen, liet Hem onder zijn hoede in zijn familie opgroeien, leerde Jezus het vak van timmerman… en maakte Hem vertrouwd met de Joodse wet, met psalmen en gebeden.
Het was God zelf, mensgeworden in Jezus, voor wie hij in geloof en vertrouwen werkte en aan wie hij dienstbaar was.

Mogen we naar het voorbeeld van de heilige Jozef en onder zijn bescherming
vooral ook in deze Corona-tijd ons werk verrichten zoals God het van ons vraagt
en daarbij Jezus’ woorden indachtig zijn:
‘wat ge aan de minsten der mijnen hebt gedaan, hebt ge aan Mij gedaan’ (Mt. 25,40).
Mogen we zo werkend toegroeien naar ‘één enkele familie, één enkele ecclesia’ van God, onze hemelse Vader en Schepper van hemel en aarde.

Bidden we daarvoor tot de heilige Jozef
en bidden we ook voor al die mensen in beroepsgroepen
die hun werk nu niet mogen uitvoeren en daardoor in nood verkeren.

Wees gegroet, heilige Jozef,
gij die overstelpt werd met genade.
De goddelijke Redder rustte in uw armen
en groeide op onder uw ogen.

Gij zijt de gezegende onder de mannen
en gezegend is Jezus,
het Kind van Maria, uw maagdelijke bruid.

Bid voor ons, heilige Jozef,
-aangesteld als vader van Gods zoon-,
In onze zorgen voor het innerlijk leven,
voor het werk, de familie, de gezondheid.
Bid voor ons, heilige Jozef
alle dagen van ons leven tot aan onze dood.
Amen.

(bron gebed : www.noveenshop.eu)