Mist u het ook dat u de heilige Communie in deze Corona-periode niet kunt ontvangen?

monstransWant wie wil niet als hij/zij ter communie gaat ‘zich verliezen in God als een druppel in de oceaan....... Leven van Hem om te kunnen leven voor Hem!’, zoals de pastoor van Ars het uitdrukt.

We hebben mogen ontdekken en/of verdiepen dat de Kerk ons in omstandigheden als deze het gebed van de geestelijke communie aanreikt, geformuleerd door de heilige Alphonsus de Liguori:
‘Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en verlang U in mijn hart te ontvangen, maar ik kan dit nu niet doen. Daarom bid ik U: kom op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen zijt en verenig mij geheel en al met U. Laat mij nooit van U gescheiden worden.’

In de livestream-eucharistievieringen van onze parochies hebben velen van ons voor het eerst kennisgemaakt met dit gebed dat ons verlangen tot uitdrukking brengt om Jezus in ons hart te mogen ontvangen.
Daarbij is het bemoedigend en troostrijk te ontdekken dat de geestelijke communie genadekracht heeft: als de priester communiceert voor ons allen, dan ontvangen wij door hem en via het gebed van de geestelijke communie dezelfde genade en kracht als communiceerde ieder van ons daadwerkelijk.

Zo is ook de eucharistische aanbidding, het kijken en luisteren naar Jezus in het heilig Sacrament, een wijze van geestelijk communiceren, ‘van bedelen om genade.’
Ook via de livestream van diverse parochies kunt u zich regelmatig bij de aanbidding van het heilig Sacrament aansluiten.
‘Jezus wacht op u in dit Sacrament van de Liefde’, aldus de heilige Paus Johannes Paulus II.

Witte Hostie Jezus

Witte Hostie, Jezus, die U geeft aan mij;
Witte Hostie, Jezus, blijf en leef in mij.
Zie mijn handen, Jezus, ik geef ze U allebei,
laat mij Uw zegen spreiden, Jezus, werk door mij.

Leer mij troosten, Jezus, droefheid, zorg en pijn;
laat Uw zachte blijheid in mijn woorden zijn.
Moet ik lijden, Jezus, o wees dan bij mij,
laat het ons samen dragen, Jezus, Gij in mij.

Witte Hostie, Jezus, blijf Uw kind nabij;
leer mij waken, Jezus, als gij zwijgt in mij.
Witte Hostie, Jezus, geef U zo aan mij,
dat ik door U leve, Jezus, Gij in mij.

 

De citaten zijn uit ‘Eucharistie, krachtbron voor geestelijk leven’,
Nicolas Buttet, Sint Petrus Canisiusstichting
Het gebed ‘Witte Hostie Jezus’ in 2015 gekregen van oma Beltman
tijdens de wekelijkse aanbidding in de Vredeskapel te Schalkhaar.

Mieke de Jong