Bijbelmet kaars en bril

Een keer in de 6-8 weken komen we met een clubje bij elkaar voor de een avond studie van dat mooie en intrigerende boek: de Bijbel. De avonden worden geleid door diaken Marc Brinkhuis. Het gezelschap is gemengd: dames en heren, katholiek en protestants, mensen met gedegen kennis van de Bijbel en mensen voor wie het nieuw is. Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten. Interesse?  Mail naar titusbrandsma@heiligelebuinus.nl, Er wordt dan contact met u opgenomen!