Bisdombedevaart Israël 2018

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert van 12-21 november 2018 een tiendaagse bedevaart naar Jordanië en het Heilig Land. Deze pelgrimage staat onder (pastorale) leiding van mgr. Woorts en vicaris Cornelissen. Bijzonder element van deze bedevaart zijn de ‘Nederlandse Dagen’ (met als motto ‘Shalom’) in het Heilig Land. Dan sluiten we ons aan bij de honderden andere Nederlandse pelgrims die op dat moment in Israël zijn. We vieren samen de eucharistie op de Berg van de Zaligsprekingen en nemen deel aan de vespers in de Basiliek van de Aankondiging, de plek waar de aartsengel Gabriël aan Maria de geboorte van Jezus aankondigde. Op de tweede Nederlandse Dag is er een eucharistieviering in de Catharinakerk in Jeruzalem, gelegen naast de Geboortekerk.

In Jordanië staan onder meer bezoeken aan de berg Nebo (van waar Mozes het Beloofde Land zag) en aan de historische stad Petra (met de beroemde rotswoningen) op het programma. In het Heilig Land gaan we naast de twee Nederlandse Dagen onder andere naar Bethlehem, het Meer van Galilea, Kana en de berg Tabor. Daarmee gaat de Heilige Schrift voor de pelgrims nog meer leven. In en om Jeruzalem bezoeken we de Olijfberg, de Hemelvaartskerk, de Hof van Olijven, de Via Dolorosa (kruisweg) en de Heilig Grafkerk. Elke dag is er een eucharistieviering.

Ga met ons mee op deze bijzondere bedevaart! Een pelgrimage naar het Heilig Land verdiept het geloofsleven en brengt de Bijbelse verhalen nog meer tot leven.

Aan deze pelgrimsreis kunnen pelgrims deelnemen die meer dan één uur zelfstandig kunnen lopen in een normaal tempo en die zelfstandig een trap op- en af kunnen lopen en zelfstandig kunnen instappen in een vervoermiddel.

Prijs: € 1.979 per persoon; toeslag eenpersoonskamer € 440.
Let op: Uw paspoort moet na thuiskomst nog zes maanden geldig zijn.