Van 14 t/m 19 november 2016 gingen vele pelgrims met het Aartsbisdom mee op bedevaart naar Rome.

herbergzaam nederland w

Nederlandse Dag

Dinsdag 15 november kwamen in Rome alle Nederlandse pelgrims van de verschillende bisdommen bij elkaar op een ‘Nederlandse dag’ in het kader van de afsluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. In aanwezigheid van bijna alle Nederlandse bisschoppen werden op die dag na een viering in de Sint Pieter de Nederlanders door paus Franciscus begroet. De bisschoppen boden hem bij die gelegenheid een overzicht aan van de inzet op veel plaatsen in de Nederlandse kerkprovincie ten behoeve van vluchtelingen en vreemden. Dit overzicht in de vorm van een boekje werd aan de paus overhandigd door kardinaal Eijk.

Een verslag van deze reis vindt u op www.vnb.nl/pelgrimsreizen/reisverslag.