1 november: Feestdag van alle heiligen

AllerheiligenOp 1 november worden alle mensen geëerd die voor eeuwig bij God leven, of zij nu officieel heilig verklaard zijn of niet. Het belangrijkste is dat zij door hun manier van leven een voorbeeld werden voor alle gelovigen.
Samen vormen zij de ontelbare menigte die Johannes beschrijft in het bijbelse boek Openbaringen: ,,Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen."
Deze voor eeuwig bij God levenden zijn de bemiddelaars voor de biddende Kerk op aarde en de voorsprekers voor hun nog strijdende en lijdende broeders: voor iedereen die wil leven zoals Jezus het voorgeleefd heeft.
Bron + voor meer informatie: website Bisdom Roermond

Gebed van Allerheiligen

allerheiligen zwartwit ww.1Almachtige eeuwige God,
in één feest gedenken wij vandaag al uw heiligen.
Op voorspraak van zovelen vragen wij:
vervul onze verwachtingen en laat ook ons delen
in de overvloed van uw barmhartigheid.
Amen.

 

Niet zoveel is er nodig

allerheiligenposter wNiet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn:
een paar woorden van troost,
een paar woorden van trouw.

Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn
en met God verbonden te leven,
een hand op het hoofd van wie lijdt
en de andere hand leeggegeven.

Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn
en met blijdschap naar morgen te kijken
een weg te gaan, God weet waarheen.
Hij is lief en begaan met ons lot als geen een.
Hij geneest alle pijn in dat andere land
dat de hemel zal zijn.

Niet zoveel is er nodig om heilig te zijn.

@MdJ