Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

In de lokale geloofsgemeenschap van het Titus Brandsma Huis zijn veel vrijwilligers actief. Al die activiteit wordt in goede banen geleid door

Onze coördinatoren
Coördinator Pastorale Coördinatie Groep: Thea Engelen
Coördinator Beheergroep Administratie en Budgetbeheer: Yvonne Hemel
Coördinator Beheergroep Onroerende Goederen: Emile Hilgers

De beheergroep gaat over het reilen en zeilen van het Titus Brandsma Huis, en wordt gevormd door:
Thea Engelen (voorzitter), Emile Hilgers,  Monique Palman en Johan Bourgonje

Deze mensen zijn bereikbaar via titusbrandsma@heiligelebuinus.nl