In ons geloofscentrum H. Willibrord Boskamp hebben we de volgende coördinatoren:

L Herman van der Linde 104x150

Beheer Administratie en Budget:

Herman van der Linde,

tel. 0570-591325 / 06-53701545

De coördinator beheer administratie en budget is belast met de coördinatie van alle activiteiten binnen het geloofscentrum H. Willibrord Boskamp inzake het bijhouden van de financiële administratie, de ledenadministratie, kerkbalansadministratie alsmede de daarmee samenhangende zaken zoals het budgetbeheer, het lokale secretariaat, de actie kerkbalans en de distributie van ’t Zout.

L Herman van der Linde 104x150

Beheer Onderhoud Gebouwen:

Antoon Overmars,

tel. 0570-562408

De coördinator beheer onderhoud gebouwen is belast met de coördinatie van alle activiteiten binnen het geloofscentrum H. Willibrord Boskamp, die noodzakelijk zijn om de gebouwen en daarbij behorende inventarissen te beheren en in goede staat te houden.

Lammie in t Veld 115x150

Pastorale coördinatie:

Lammie in 't Veld,

tel. 06-57038176

De pastorale coördinator is belast met de dagelijkse coördinatie van alle pastorale activiteiten die in of vanuit het geloofscentrum H. Willibrord Boskamp georganiseerd worden (liturgie, catechese, diaconie, gemeenschapsopbouw etc.). Zij wordt hierin ondersteund door Annie van den Berg, tel. 546030 en Anton Kleinherenbrink, tel. 563933.