anbi logo 150p

De PCI Heilige Lebuinus is een algemene nu beogende instelling (ANBI). Daarom kan de PCI gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energie belasting.

Concreet betekent dit dat giften aan de PCI onder de “goede doelen” aftrek vallen in de belastingaangifte. De PCI valt onder bisschoppen conferentie van de Rooms Katholieke Kerkprovincie te Utrecht. Het door de belastingdienst toegekende RSIN nummer van de PCI is: 824140655