Het PCI bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • M. ter Horst, voorzitter
  • A. Straatman, secretaris
  • H. van Vilsteren, penningmeester
  • E. Dorland, lid

Beloningsbeleid

Er wordt uitsluitend met vrijwilligers gewerkt. Bestuursleden en medewerkers ontvangen geen vergoeding voor werkzaamheden.