In alle kerken van de parochie is er met kerst een deurcollecte voor de PCI. De kerstcollecte in 2022 heeft 5331,- euro opgebracht. De PCI wil alle gulle gevers, die hiermee uiting geven aan aandacht voor elkaar, heel hartelijk bedanken !!!!

U kunt uw blijk van waardering uiteraard storten op ons rekening nr. NL 09 INGB 0659 9672 94

 Het bestuur van de PCI