Aan u, parochianen, vragen wij om met ons de stille armoede op te sporen. De PCI pretendeert niet in alle gevallen een oplossing te kunnen bieden. Zij kan wel, samen met de hulpvrager, de grootste nood wegnemen. Indien u iemand kent waarvoor de PCI iets zou kunnen betekenen neem dan contact met ons op. Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld. Het waarborgen van ieders privacy staat voorop

Hoe kunt u de PCI nog meer steunen?

Uw PCI heeft ook uw financiële hulp nodig om goed te kunnen functioneren. Wilt u ons werk geldelijk steunen, dan is uw bijdrage van harte welkom. Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekening NL09 INGB 0659 9672 94 t.n.v PCI Heilige Lebuinus Parochie