Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Het PCI bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • M. ter Horst, voorzitter
  • A. Straatman, secretaris
  • E.Dorland, penningmeester

Beloningsbeleid

Er wordt uitsluitend met vrijwilligers gewerkt. Bestuursleden en medewerkers ontvangen geen vergoeding voor werkzaamheden.