Uw gulle gaven bij de deurcollecte in de kerstvieringen 2019

De PCI,Caritas verkrijgt haar geld uit giften en rente-inkomsten. Omdat de rentestand erg laag is, zijn de inkomsten uit de collecte van wezenlijk belang. Om hulp door PCI mogelijk te maken, vroegen we u daarom met Kerstmis gul te geven tijdens de deurcollecte.

De opbrengst van de deurcollecte bij de kerstvieringen was € 5.115,10. Heel hartelijk dank aan alle gulle gevers die hiermee ook uiting geven aan aandacht voor elkaar en het mogelijk maken om materiële hulp te bieden.
Namens het gehele PCI-bestuur een gezegend nieuwjaar met veel aandacht voor elkaar.

 

Ook met Kerstmis 2018 liet u met uw bijdrage in de kerstcollecte laten zien dat u caritas, barmhartigheid, daadwerkelijk ondersteunt. De opbrengst was  toen €4.634,72 . Door uw gift konden we ook in 2019 werk maken van barmhartigheid!

Het bestuur van de PCI