Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Uw gulle gaven over het jaar 2020

De PCI,Caritas verkrijgt haar geld uit giften en rente-inkomsten. Omdat de rentestand erg laag is, zijn de inkomsten uit de collecte van wezenlijk belang. Om hulp door PCI mogelijk te maken, vragen we u daarom met Kerstmis gul te geven tijdens de deurcollecte.

In 2020 konden we geen deurcollecte houden omdat de vieringen vanwege Corona geschrapt waren. Toch mochten we over 2020 aan giften  ontvangen € 2070 die in de plaats van de deurcollecte zijn overgemaakt naar de bankrekening van PCI. Heel hartelijk dank aan alle gulle gevers die hiermee ook uiting geven aan aandacht voor elkaar en het mogelijk maken om materiële hulp te bieden.
Namens het gehele PCI-bestuur een gezegend nieuwjaar met veel aandacht voor elkaar.

Kerstollecte 2021

Wederom zal het met Kerstmis lastig zijn om de deurcollecte voor de activiteiten van de PCI/Caritas te houden.
De hulpvraag van mensen met financiële nood wordt meestal door het Meester Geertshuis behandeld. Daarvoor draagt de PCI bij aan het Noodfonds. Daarnaast is steeds meer onze inzet nodig voor de activiteiten van inloophuizen, verspreid over de parochie, mede ter bestrijding van eenzaamheid. 

U kunt uw blijk van waardering uiteraard storten op ons rekening nr. NL 09 INGB 0659 9672 94

 Het bestuur van de PCI