Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

vhs12


Timmermansweg 32,  7433 BL  Schalkhaar                                                                                                              
telefoon: 0570-622834
e-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

Rekeningnr: Kerkbalans,   NL 91 RABO 0146203801 
Misintenties,   NL 38 RABO 0162443331

Secretariaat: dinsdag en donderdag 9.30-12.00 uur , 
Contactpersoon webmaster en 't Zout: Annemarie Bouwman - tel. 0570-6511 69
e-mail:  dianbouwman@kpnmail.nl
  facebook     youtube


poster Pasen 2023


Schalkhaar, zondag 26 maart 10.30 uur, eucharistieviering, voorganger Vicaris R.Cornelissen en diaken M.Brinkhuis, m.m.v. het Brugkoor.

 


 Ontmoetingsviering: Dinsdag 18 april 9.30 uur eucharistieviering voorgangers Lonneke Gunnink en pastor H.Limbeek

Data om in de agenda te zetten
De data van bijzondere evenementen in 2023 zijn bekend:
Vrijwilligersfeest vrijdag 16 juni vanaf 18.00 uur
Rommelmarkt/ klussen dag zaterdag 2 september van 9.00 tot 13.00 uur
Maria van Frieswijk 10 september vanaf 10.30 uur
Kerstmarkt 9 december van 17.00 tot 19.00 uur

 


Zondag 9 okt. 2022, werd er een legende gespeeld in het "Museum van Frieswijk" terug in de tijd van 1317/2022. Dit alles is terug te zien op facebook of op Youtubbe.
Zomertijd, wees gewaarschuwd.................
Lees verder in de Nieuwsbrief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

maart 4            klik op nieuwsbrief bijlage  Hoe maak je een Palmpasenstok


Iedere zondag om 10.30 uur woord en communie viering of euchristieviering
Iedere dinsdagmorgen om 9.30 uur is er een eucharistieviering in de Vredeskapel,
Elke morgen om 8.30 uur, van maandag tot en met donderdag is er in de Vredeskapel in Schalkhaar een morgengebed.


Ontmoetingsviering,
Drie keer per jaar zal er op de dinsdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur een ontmoetingsbijeenkomst worden georganiseerd en wel op 14 februari , 21 juni en 18 oktober. De ochtend begint om 9.30 uur met een eucharistieviering. Vervolgens is er een gezellig samen zijn met koffie en iets lekkers. Iedere ochtend heeft een eigen thema. Aan de hand van dat thema zal iemand van het pastoraalteam met ons in gesprek gaan. Mocht u vanwege lichamelijke beperkingen moeilijk naar de kerk kunnen komen, geen nood wij gaan samen met u op zoek naar een oplossing.

Vooraf aanmelden is wel gewenst in verband met de catering. 
Aanmelden bij het secretariaat 0570- 62 28 34 op de dinsdag- of donderdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur of online aanmelden: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

 


Rommelmarkt,tafel
Heel fijn dat parochianen aan ons denken wanneer ze aan het opruimen gaan. Hoewel de rommelmarkt nog wel even op zich laat wachten, kunt u spulletjes elke dinsdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur aan de achterkant van het Koetshuis (ruimte van de tuinploeg) inleveren. Mocht de dinsdagochtend een probleem zijn dan kunt u ook telefonisch een afspraak maken met Willie Hurenkamp, tel. 0570-627240.


 

 Actie Kerkbalans,balans
De actie Kerkbalans is weer van start gegaan. Veel vrijwilligers hebben bij de parochianen de bekende enveloppe in de bus laten glijden. Uw financiële steun hebben we hard nodig om alle pastorale taken uit te kunnen voeren en om onze prachtige Nicolaaskerk in de toekomst open te kunnen houden. Want de kerk dat zijn wij samen, ook op financieel gebied.
Het is ook mogelijk om met bijgevoegde brief met de QR-code uw kerkbijdrage te betalen.

 

Nieuws

Nieuws

Heilige Lebuinus Parochie...

1631
De Lebuinusparochie gaat een nieuwe toekomst tegemoet, waarin heel veel dingen gaan veranderen....
Lees meer

Doop

2403
De eerste Zondag van advent (1 december) heeft een prachtig plechtigheid plaats gevonden.
Lees meer

Vrijwilligers gevraagd !

2656
Wij zijn naarstig op zoek naar vrijwilligers voor verschillende te vervullen taken binnen onze...
Lees meer