de fotoalbums pagina is nog onder constructie

Op weg naar de stal in 2017

Op weg naar de stal in 2017

In de R.K. Broederenkerk in Deventer is vanaf vrijdag 15 december 2017 de kerststal weer te bezichtigen. Dit jaar voor de derde keer in een bijzondere opzet.

ezel komt.jpg

Palmzondag 2016: Een oecumenische Broeder of Zuster Ezel op bezoek,...

... gevolgd door het evangelie en de wijding van de palmtakjes, gevolgd door een indrukwekkende viering.

3pp 04 stez.1

2015: Palmpasen in de regen

Oecumenisch, als elk jaar. De tocht begon in de Lebuinuskerk, waar de kinderen met de dominee spraken over "de ezel van Jezus". Daarna begon de processie met de ezel en met een lied.

De tocht ging eerst naar de Russisch-Orthodoxe kerk: zegen en icoon. Daarna naar de Broederenkerk, waar de ezel de te gladde vloer niet op mocht.

Daar werden de palmtakjes uitgedeeld en gezegend, werd het verhaal van Palmzondag voorgelezen en ging de stoet na een processie door de kerk, icoon voorop, weer terug naar de Lebuinuskerk.