Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Iedereen, overal ter wereld, een waardig bestaan

Wij willen een wereld waarin mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden daarvoor. Mensen kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig verdeeld binnen gemeenschappen. Soms is dan een klein duwtje in de rug nodig. Dat willen wij ze graag geven! Ongeacht hun geloofsovertuiging, hun etnische achtergrond, hun sekse of afkomst. 

Wij willen meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden. Een wereld waar mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden en voorwaarden daarvoor. Het resultaat? Dat mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en dat de welvaart rechtvaardig wordt verdeeld binnen gemeenschappen. 

Hoe kunnen we achterover leunen als anderen honger lijden, dorst hebben of ziek zijn?

Even minderen voor een ander
Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bronnen, ook daar willen we als Vastenactie aan werken. En daar kunt u ook aan meewerken. Natuurlijk door te doneren aan een van onze projecten, maar u kunt ook op andere manieren bijdragen aan een waardig bestaan voor iedereen. Door soberder te leven bijvoorbeeld. Niet alleen bespaart u daarmee geld, maar u legt ook minder beslag op kostbare hulpbronnen, als water, elektriciteit en gas. Daarmee werkt u gewoon thuis mee aan een rechtvaardige verdeling van welvaart over alle mensen. 

 

Vastenactie 2020

Werken aan je toekomst!

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. 

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk. 

Vervolgonderwijs is noodzakelijk

Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.

Op eigen benen

Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap. 

Onderneming opstarten

In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden –  onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst. 

Wat kunt u bijdragen

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar Vastenactie aan bijdraagt:

  • € 24    : technische leerboeken voor een klas van 20 leerlingen
  • € 40    : een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, boeken en schooltas
  • € 200  : een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar
  • € 360  : een startpakket ‘opstarten groentewinkel’ 

Steunt u Vastenactie ook dit jaar weer? In de Vastentijd staan natuurlijk de bekende bussen in de kerk, waar u uw donatie in kunt doen. U kunt ook geld overmaken op: NL21INGB0000005850t.n.v. Vastenactie, Den Haag
Het is goed om te weten, dat de Bisschoppelijke Vastenactie de ANBI status heeft. Het RSIN nummer van Vastenactie is 003003759.

 

 

Vastenactie 2019

Schoon water verandert alles!

schoonwater

Voorheen zette Vastenactie vooral in op bepaalde projecten in een aantal landen. Die projecten worden nog altijd ondersteund, maar dit jaar is de focus anders komen te liggen. En wel op: water. We staan er in ons welvarende land nauwelijks nog bij stil wat een luxe het is, dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt. Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten. We merken pas hoe vaak we dit doen zonder erbij na te denken als er even iets mis is met ons water.

In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen.

Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd! 

Steunt u Vastenactie ook dit jaar weer? In de Vastentijd staan natuurlijk de bekende bussen in de kerk, waar u uw donatie in kunt doen. U kunt ook geld overmaken op: NL21INGB0000005850t.n.v. Vastenactie, Den Haag
Het is goed om te weten, dat de Bisschoppelijke Vastenactie de ANBI status heeft. Het RSIN nummer van Vastenactie is 003003759.