De geschiedenis van de H. Willibrordkerk

De H. Willibrordparochie is opgericht in 1711, maar het duurde nog tot 1802 voordat er een eigen kerkgebouw kwam. Tot die tijd werd er gekerkt in diverse schuilkerken op de plaatselijke landgoederen zoals Spijkerbosch, de Boskamp en op boerderijen als de Denekamp (huidig Dingshofweg 3) en op het Overmars (nu Dingshofweg 6). Na de dood van de weduwe Marie Louise Knoppert-van Doetinchem, de laatste vrouw van huize Boskamp, werd deze havezate door de parochie aangekocht voor 6100 gulden. Tot november 1860 heeft deze havezate dienst gedaan als kerk. Toen de geloofsgemeenschap meer en meer groeide, werd het ruimtegebrek nijpend en moest er een nieuwe, grotere kerk komen.

Bouwmeester H.J.Wennekers uit zutphen was in die tijd de kerkarchitect voor Salland en hij ontwierp een neo-gotische eenbeukige kruiskerk die door aannemer Vundeling voor 17.790 gulden werd gebouwd. In november 1860, toen de parochie 678 communicanten telde, was het levenswerk van pastoor Eulink voltooid en heeft hij de nieuwe kerk ingezegend. In 1870 is het geheel voltooid met de bouw van de pastorie. Het door Johann Heinricht Holtgräve gebouwde orgel is in 1860 overgeplaatst van de havezate naar de nieuwe kerk. 

kerk boskamp oud 640x405

Zo zag de kerk er omstreeks 1915 uit (foto: archief fam. Boerhof)

Restauraties

In de twintiger jaren van de vorige eeuw heeft een grote restauratie plaatsgevonden en in het voorjaar van 1923 kwamen de zijbeuken gereed en kreeg de kerk tevens nieuwe zitbanken en een tweede communiebank. Ook het gehele interieur werd terdege aangepakt door middel van schilder- en decoratiewerk. Sierlijke lichtkronen, een fraai triomfkruis en beelden van o.a. de H. Theresia legden getuigenis af van de offervaardigheid van de parochianen. In deze periode is ook de omgeving van de kerk aangepakt. Zo werd het kerkhof vergroot en verlegd naar de noordzijde, werden grachten gedempt en werd er een nieuwe pastorietuin aangelegd.

In 1955 zijn kerk en pastorie geheel vernieuwd. Pastoor Giliam liet o.a. het donkere karakter van de kerk vervangen door lichte tinten. Op 29 september 1955 heeft bisschop Alferink het nieuwe altaar en de herstelde kerk geconsacreerd. Eind jaren zeventig heeft er een grote schilderbeurt plaatsgehad en weer later groot onderhoud aan het dak en enkele andere aanpassingen. 

In 2010 en 2011 is de kerk dankzij provinciale subsidie opnieuw grondig gerestaureerd en zijn rond het priesterkoor enkele delen van de oorspronkelijke muurschilderingen weer zichtbaar gemaakt. Ook zijn de triomfoog en de heiligenbeelden in de oorspronkelijke kleuren hersteld. Aan de kerkhofzijde kwam een aanbouw met doorgang naar de parochiezaal. Ook het Holtgräve-orgel werd volledig gerestaureerd.

Klik hier voor de geschiedenis van ons prachtig gerestaureerde Holtgräve-orgel.