In 2018 is men in Lettele gestart om groente te verbouwen voor de voedselbank, bij de groentetuintjes aan de Sportweg. Een aantal Lettelenaren wil dit verder doen. Pootgoed en zaden worden door de kerk bekostigd.

Als u denkt "ik heb ook regelmatig groente of fruit over, en u wilt dit ook wel beschikbaar stellen aan de voedselbank" dan kunt u contact opnemen met één van de volgende personen: Ben Bouwmeester tel. 551577, Ben Verwoolde tel. 551540 of Willy Jansen tel. 551443.Zij zorgen er voor dat het bij de voedselbank komt. Alvast hartelijk dank namens de voedselbank. 

Ook een vraag vanuit de voedselbank: Drinkt u Douwe Egberts koffie en blijven de spaarpunten in de la liggen zonder dat u er iets mee doet? Bij de voedselbank zijn ze van harte welkom. Van de DE punten kan koffie worden gekocht. Die spaarpunten mogen afgegeven worden bij de pastorie, of bij Frans Brinkhof in de brievenbus.