Een man onderweg

In 2018 is het 1250 jaar geleden dat Lebuinus naar die zandduin kwam, waar een kleine vestiging was, een plek die later aangeduid werd als Daventria. Hij stak vanuit Wilp de Issel over. Via een van de ‘voorden’? of was het toch met een bootje? Voor de gemeente Deventer reden om 1250 Deventer te vieren, een geschiedenis canon te maken, allerlei festiviteiten te organiseren en de hele bevolking te betrekken bij een voortgaande geschiedenis. Als katholieke parochie sluiten we hier graag bij aan, maar doen dat wel via onze eigen insteek. Hoe kan de man en zijn geschiedenis ons tot inspiratie zijn? Hoe spreekt zijn manier van ‘evangeliseren’ en de doorwerking van zijn boodschap tot onze verbeelding? In 6 thema’s zullen we proberen dit uit te werken.

Een man onderweg….

LebuinusLebuinus hoorde, zoals Willibrord, Bonifatius, Ludger, Marcellinus en anderen tot de groep van Angelsaksische en Ierse missionarissen voor wie het ‘vreemdlingschap’ een belangrijk onderdeel van hun spiritualiteit vormde. Wij kennen het nog uit dat bekende lied uit de jaren ’60: “Here God wij zijn vervreemden, door te luis’tren naar uw stem, breng ons saam met uw ontheemden naar een nieuw Jeruzalem”. (GvL 431 Door de wereld gaat een woord.) Een oproep om het bekende te verlaten; een oproep om te ervaren dat God ‘anders’ is en zich in het onbekende laat zien. Zelf onderweg gaan , pelgrims worden, op bedevaart gaan… het kan op vele manieren.