De Heilige Lebuinus parochie bestaat officieel sinds januari 2010. Sinds juli 2015 wordt ze gevormd door vijf geloofscentra: Nicolaas Schalkhaar, Broederen, Nicolaas Lettele, Willibrord, Geloofscentrum Engelbert. Daarnaast heeft de parochie het Titus Brandsma Huis.

Over onze parochie

Het bestuur

De leden van het bestuur van de Heilige Lebuinus parochie

Het pastoraal team

De leden van het pastoraal team

De parochie 2021-2025

De Lebuinusparochie gaat een nieuwe toekomst tegemoet, waarin heel veel dingen gaan veranderen.

Vrijwilligers

Het parochiebestuur heeft de deze personen benoemd als vrijwilliger voor de parochie.

Vrijwilligersbeleid

Het doel van het vrijwilligersbeleid is het formuleren van duidelijke richtlijnen en het bereiken van een zekere uniformiteit en gelijkheid tussen de vrijwilligersgroepen.

Vertrouwenspersoon

Mevrouw Betsie Engberink-Herder is vertrouwenspersoon binnen de parochie.


Financieel

Parochie H. Lebuinus Centraal secretariaat: Broederenstraat 18A1 7411 LB Deventer

Nieuws

Wat is het nieuws van de Heilige Lebuinusparochie?

Vacatures

Overzicht van de vacatures

Parochiefeesten

Het Lebuinus parochiefeest herinnert aan de oorsprong van het christelijk geloof in deze streek.

Lebuinuspenning

De katholieke kerk kent een aantal kerkelijke en pauselijke onderscheidingen als waardering voor de inzet van vrijwilligers van de parochie.

Nieuwsbrief

Lees hier de vorige nieuwsbrieven / inschrijven nieuwsbrief / uitschrijven nieuwsbrief