Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

ANBI

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de RK Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, PCI-en andere katholieke instellingen. Zo ook onze parochie.

Wie aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Om gebruik te mogen maken van de voordelen geldt een publicatieplicht. Deze publicatieplicht past bij de openheid die van kerkelijke instellingen verwacht mag worden en sluit aan bij de wens van schenkers om open en transparant geïnformeerd te worden over het bestuur, de inkomsten en bestedingen van parochies en PCI-en.

 

Contactgegevens:

Parochie H. Lebuinus
Centraal secretariaat: Kerkstraat 1 7412 XM Deventer
e-mail: info@heiligelebuinus.nl
tel. 0570 – 609040     (di. en do. 9.00 - 17.00 uur)

Bankrekeningnummer: NL89RABO0118202944, t.n.v. Heilige Lebuinusparochie.
RSIN/Fiscaal nummer:    820582025

De opbouw van de parochie treft u hier aan: https://www.heiligelebuinus.nl/index.php/heiligelebuinusparochie
Het pastoraal beleidsplan vindt u hier: Pastorale_activiteiten_2015-2016.pdf
Het bestuur heeft haar beleid verwoord in de nota herstructurering: Herstructurering_parochie.pdf
Daarna zijn de eindadviezen geformuleerd in: eindadviezen_en_voorgenomen_besluiten.pdf
Een beknopt overzicht van onze exploitatie kunt hier lezen: financiele_gevolgen_gesloten_kerken.pdf