WJD 2023 2 grootNederlandse missionarissen en missionair werkers zetten zich overal ter wereld elke dag  in voor hun medemens. Deze weken wordt onze aandacht gevraagd voor hun werk. Ze gaan de strijd aan tegen onrecht, armoede en ziekte. Met de Pinksteractie wordt hiervoor gecollecteerd. Uw gift in de collectemand achterin de kerk of via overschrijving wordt erg gewaardeerd. Op de site van de WNM vindt u meer achtergrondartikelen en interviews. Ook kunt u daar digitaal meedoen aan de collecte voor de Pinksteractie. Warm aanbevolen!

In de reeks  "Roderick Zoekt Licht" gaat priester Roderick Vonhögen op zoek naar hoopvolle verhalen, optimistische mensen en tradities die verbinden.

In deze aflevering fietst Roderick  naar Deventer, de stad van Geert Groote, grondlegger van de Moderne Devotie. Gauthier de Bekker werkt er als priester en vertelt Roderick over de impact en de verrassende relevantie van deze belangrijke beweging uit de middeleeuwen. Overal in Deventer zijn sporen van deze Moderne Devotie te ontdekken.

U kunt de aflevering HIER terugkijken.

Van maandag tot en met vrijdag bidden wij – pastor Gauthier de Bekker en diaken Marc Brinkhuis – ’s ochtends de Lezingendienst en de Lauden uit het kerkelijke Getijdengebed in de Broederenkerk. Het gebed bestaat uit hymnen, psalmen en lezingen. We beginnen om 7.45 uur en het duurt tot ongeveer 8.20 uur. Wie wil is van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden. Er zijn voldoende gebedenboeken aanwezig. U bent welkom om af en toe of iedere dag mee te bidden. Graag wel even contact met een van ons. De contactgegevens vindt u in de Colofon van ’t Zout.
Gauthier de Bekker en Marc Brinkhuis