Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Op 15 mei wordt de Zalige Titus Brandsma heilig verklaard in Rome. Dat vieren we natuurlijk ook in onze parochie!

Op zaterdag 14 mei is er om 19.00 uur in het Titus Brandsma Huis een vigilieviering (vooravondviering). In deze eucharistieviering gaan vier pastores voor:
pastor Gauthier de Bekker namens het pastoraal team
pastor Wil Boerkamp, laatste pastor van onze toenmalige Titus Brandsma Parochie en zelf karmeliet
pastor Fons Zandbelt, die wekelijks op woensdag voorgaat in het Titus Brandsma Huis en
pastor Hien, pastor van de Vietnamese parochie.
Het wordt een feestelijke eucharistieviering, muzikaal opgeluisterd door het kwartet Bemused en Moles Chapel Choir.

Op zondag 15 mei kijken we in het Titus Brandsma Huis samen naar de viering in Rome. U bent  vanaf 9.00 uur welkom in het Titus Brandsma Huis voor persoonlijk gebed en verering in de Titus Brandsma kapel.
Vanaf 9.30 uur laten we de uitzending van de heiligverklaring door de KRO op groot scherm zien. Om 10.00 uur begint in Rome de eucharistieviering waarin de heiligverklaring wordt uitgesproken.

Op zondag 22 mei vieren we om 10.30 uur in de Parochiekerk Broederen een plechtige eucharistieviering ter ere van de H. Titus Brandsma.
Aansluitend wordt de tentoonstelling rond Titus Brandsma's leven en werk officieel geopend.

U bent uiteraard van harte welkom op al deze momenten!

Op 23 februari vielen troepen van de Russische Federatie Oekraïne binnen. Wereldwijd leidde dit tot reacties. Ook van de bisschoppen van de Europese Unie (COMECE). De Europese bisschoppen delen de gevoelens van angst en bezorgdheid van paus Franciscus: “Wij doen een beroep op de Russische autoriteiten om zich te onthouden van verdere vijandige acties die nog meer lijden zouden veroorzaken en de principes van het internationaal recht negeren. Oorlog is een ernstige belediging van de menselijke waardigheid en hoort niet thuis op ons continent.”

De bisschoppen drukken hun verbondenheid en solidariteit uit met Oekraïne en vragen de internationale gemeenschap, inclusief de Europese Unie, dringend “om niet te stoppen met het zoeken naar een vreedzame oplossing voor deze crisis door middel van diplomatieke dialoog.” Vluchtelingen uit Oekraïne die internationale bescherming zoeken moeten worden verwelkomd. “Het is onze roeping, onze verantwoordelijkheid en onze plicht om hen als broeders en zusters te verwelkomen en te beschermen”, aldus de Europese bisschoppen.

De bisschoppen onderstrepen de oproep tot gebed van de paus: “Samen met paus Franciscus bidden we tot Onze Lieve Vrouw, de Koningin van de Vrede, dat de Heer degenen die politieke verantwoordelijkheid dragen moge verlichten om hun geweten serieus te onderzoeken voor God, die de God is van vrede en niet van oorlog; die de Vader is van allen, niet slechts van sommigen, die wil dat wij broeders zijn en geen vijanden.”

De Nederlandse bisschoppen reageren geschokt op de gebeurtenissen in Oekraïne. De Nederlandse bisschoppen hopen dat vele gelovigen wereldwijd zich aansluiten bij het gebed van paus Franciscus en het vasten op Aswoensdag. Het is belangrijk om te blijven bidden opdat deze bedreiging eensgezind tegemoet getreden kan worden om tot vrede te komen:

Voor vrede en gerechtigheid in de Oekraïne:
dat partijen de weg van dialoog
en onderhandelingen kiezen in plaats van oorlog en geweld,
dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden,
burgers beschermd worden en slachtoffers worden opgevangen,
dat met de stuwkracht van de heilige Geest
onvermoeibaar gewerkt wordt
aan verzoening en samenwerking in Europa.

bron: rkkerk.nl

 

Op zaterdagochtend 19 maart houden we in het Titus Brandsma Huis een bijeenkomst. Net als zoveel andere gelovigen in parochies wereldwijd beantwoorden we de oproep van paus Franciscus. We luisteren naar elkaar en naar God, en we gaan in gesprek met elkaar over de Kerk. Hoe ervaar jij de Kerk? Wat zijn je ervaringen bij Gelovig samen op weg gaan? Welke vreugdes, welke moeilijkheden, welke inzichten hebben deze ervaringen losgemaakt?

Nog even wat extra lezen? Dat kan hier!
Meld je aan en kom! Het wordt een boeiende ochtend!

flyer jpg