Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Het begin van een nieuw jaar is altijd een goed moment om na te denken over  uw steun aan onze parochie middels de actie Kerkbalans.
Misschien was u afgelopen winter overvallen door de berichten over de toekomst van onze parochie en heeft u afgezien van een bijdrage. Hopelijk denkt u daar nu wat anders over en beseft u dat de kerk niet zonder uw steun kan. Wij vragen u alvast na te denken over de komende actie Kerkbalans 2022, die uw steun dubbel en dwars verdient, want de kosten voor de parochie gaan gewoon door.
Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Want ook voor de generaties die na ons komen, wil de kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken. In de komende jaren zullen wij hier samen naar toe werken.
“In de kerk mag ik zijn wie ik ben.”
                           “Ik kan er praten over wat me bezighoudt en mijn zorgen uiten.”
“Het is een plek waar ik God vind en verbinding heb met boven.”
                          “Ik kom er tot rust in de hectiek van elke dag.”
Dit zijn antwoorden die veel worden gegeven op de vraag wat de kerk voor ons betekent. Misschien herkent u zich erin.

Vanaf 15 januari loopt de actie Kerkbalans 2022. Hou de bekende witte envelop in de gaten, die begin volgende week bij u op de deurmat valt. Hierin zit o.a. de door de werkgroep Kerkbalans van onze parochie vervaardigde kerkbalansfolder. Hierin geven het bestuur en het pastorale team aan waarom de actie van essentieel belang is voor onze parochie en afzonderlijke geloofsgemeenschappen. Lees de folder aandachtig en doe een toezegging naar draagkracht. De parochie heeft het nodig om ook voor volgende generaties inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn.
Geef daarom vandaag voor de kerk van morgen. Mogen we dit jaar ook weer op u rekenen?

 

Caritas gaat door, ook in coronatijd
Uit de Kerstflyer van de de PCI:

De kalender is dun, het jaar loopt ten einde. En weer was het een vreemd jaar. Met vooral wat niet kon. Uw PCI heeft zich ingespannen om haar missie, omkijken naar mensen vorm te geven.

In 2020 zijn we gestart met een doosje eitjes rondbrengen aan de mensen die normaal gesproken bezoek ontvangen. Toen de bezoekers niet meer op pad konden, dreigde nog meer eenzaamheid. “Alstublieft, een doosje eitjes om te laten blijken dat de kerk aan u denkt.” En zo rolden we 2021 in. En weer is er die vervelende Covid-19.
De H. Lebuinus is een bloeiende parochie met veel betrokken mensen: in totaal zijn er zo’n 1100 vrijwilligers en 200 bezoekadressen.
Wij merken dat achter de schermen ook veel werk is doorgegaan, denk maar aan het telefonisch contact houden met parochianen. De bijdrage en het werk van de kerstpakketten kon doorgaan.
De PCI (Caritas) werkt vanuit een christelijke overtuiging en geeft gestalte aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.

De vier pijlers van PCI zijn: fysieke armoedebestrijding, sociale zorg, naastenliefde, omkijken naar mensen, ondersteuning van projecten en niet te vergeten de vrijwilligersondersteuning.

Activiteiten kosten geld. In 2020 konden we geen deurcollecte houden met Kerstmis. En ook dit jaar weer geen deurcollecte met Kerstmis.
U kunt uw blijk van waardering uiteraard storten op
ons rekening nr. NL 09 INGB 0659 9672 94

Lees hier de volledige flyer van de PCI . Neem ook eens een kijkje op de site voor meer informatie.