Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Het parochiebestuur heeft de onderstaande personen benoemd als vrijwilliger voor de parochie.

mw. W.A.M. (Wilma) Legebeke Planner van de vieringen                                                               
 

mailadres: rooster@heiligelebuinus.nl

mw. B. (Betsie) Engberink-Herder Vertrouwenspersoon
 

telefoonnummer: 06-39123497  
Zie pagina Vertrouwenspersoon

mw. A. (Andrea) Oomes

AVG-coördinator
aoomes@heiligelebuinus.nl

De bestuursleden, met uitzondering van de pastoor, zijn ook vrijwilliger.