In de parochie zijn verscheidene jongerengroepen actief. In het menu links zijn deze groepen te vinden.

Ook door het hele bisdom worden verscheidene jongerenactiviteiten georganiseerd door jongaartsbisdom.