Lauden
verrijzenis jezus 3 lauden website

De Lauden worden ook wel morgengebed genoemd.De lauden (lofgebed) zijn pure lofspraak. Ze zijn de eerste  beweging van het hart en van de geest, vooraleer de mens aan zijn dagtaak begint."De lofspraak aan God",' zegt Basilius, "is er om aan God de eerste beweging van onze ziel en onze geest toe te wijden, opdat we niets zouden ondernemen vooraleer we vreugde hebben geput uit het denken aan God. Zo staat trouwens geschreven: 'Ik heb aan God gedacht en het was me een vreugde'."

Bij het opkomen van de zon gaan de gedachten van de Kerk naar de zon die Christus is. Daarom zingt ze ook altijd Zacharias' lofzang: "De opgaande Zon die verschijnt aan hen die in het duister en de schaduw van de dood zijn gezeten."
(Lc. 1, 78-79)

 
U kunt de lauden thuis bidden via de site van 'De Tiltenberg' (wachtwoord brevier) : klik hier

 
Opbouw lauden:
een hymne,
twee psalmen met antifonen
een lofzang uit het oude testament met antifoon
korte schriftlezing
beurtzang
de lofzang van Zacharias met antifoon
smeekbeden - Onze Vader - slotgebed
 

Vespers

Als de dag ten einde loopt, breekt de tijd aan van de dankzegging voor alles wat God ons die dag gegeven heeft en voor al het goede dat we in zijn naam hebben mogen doen. Zoals de wierook bij het avondoffer in de tempel, stijgt ook nu het gebed van de hele Kerk ten hemel. Omdat dit avondgebed in de eerste plaats gedacht is als een gebed van het hele kerkvolk, zijn hiervoor vaak de mooiste en de meest toegankelijke psalmen uitgekozen.
Daarbij komt telkens nog een lyrisch stuk uit het nieuwe testament: een voorbeeld van het christelijk bidden in de eerste Kerk.
 
 
Bid de vespers met ons mee
Broederen 
19.00 uur: iedere dindag

 
Opbouw van de vespers:

een hymne
twee psalmen met antifonen
een lofzang uit het nieuwe testament met antifoon
een korte schriftlezing
beurtzang
de lofzang van Maria (Magnificat) met antifoon
slotgebeden
 

Bron en info: Getijdengebed

@mdejong

Bid thuis met ons mee