Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

 

Lauden

De Lauden worden ook wel morgengebed genoemd.De lauden (lofgebed) zijn pure lofspraak. Ze zijn de eerste  beweging van het hart en van de geest, vooraleer de mens aan zijn dagtaak begint."De loverrijzenis jezus 3 lauden websitefspraak aan God",' zegt Basilius, "is er om aan God de eerste beweging van onze ziel en onze geest toe te wijden, opdat we niets zouden ondernemen vooraleer we vreugde hebben geput uit het denken aan God. Zo staat trouwens geschreven: 'Ik heb aan God gedacht en het was me een vreugde'."


Bij het opkomen van de zon gaan de gedachten van de Kerk naar de zon die Christus is. Daarom zingt ze ook altijd Zacharias' lofzang: "De opgaande Zon die verschijnt aan hen die in het duister en de schaduw van de dood zijn gezeten."
(Lc. 1, 78-79)

 
 

 

 

 

Bid de Lauden met ons mee

Iedere werkdag
ma/di/wo/do/vr:   Vredeskapel EC Nicolaas-Schalkhaar : 08.30 - 09.00 uur

Hoogfeesten
1e Kerstdag :       Vredeskapel EC Nicolaas-Schalkhaar : 09.00 uur
1e Paasdag :       Vredeskapel EC Nicolaas-Schalkhaar : 09.00 uur

U kunt de lauden ook thuis bidden via de site van 'De Tiltenberg' 
(wachtwoord brevier) : klik hier

 

Opbouw lauden:

 • een hymne,
 • twee psalmen met antifonen
 • een lofzang uit het oude testament met antifoon
 • korte schriftlezing
 • beurtzang
 • de lofzang van Zacharias met antifoon
 • smeekbeden - Onze Vader - slotgebed

 

 

Vespers

 
getijdenboek 2Als de dag ten einde loopt, breekt de tijd aan van de dankzegging voor alles wat God ons die dag gegeven heeft en voor al het goede dat we in zijn naam hebben mogen doen. Zoals de wierook bij het avondoffer in de tempel, stijgt ook nu het gebed van de hele Kerk ten hemel. Omdat dit avondgebed in de eerste plaats gedacht is als een gebed van het hele kerkvolk, zijn hiervoor vaak de mooiste en de meest toegankelijke psalmen uitgekozen.
Daarbij komt telkens nog een lyrisch stuk uit het nieuwe testament: een voorbeeld van het christelijk bidden in de eerste Kerk.

 

 

 

 

Bid de vespers met ons mee

Broederen 
19.00 uur: iedere dindag


Vredeskapel EC Nicolaas Schalkhaar
18.45 uur op woensdag 
in de
Advent: 4,11,18 december
Kersttijd: 8 januari 2020
 (de vespers worden gebeden tijdens het wekelijkse Aanbiddingsuur van 18.00-19.00 uur, aansluitend H. Mis) 

Veertigdagentijd: 4,11,18,25 maart 2020, 1, 8 april 2020
Paastijd: 15, 29 april 2020, 6, 13, 20, 27 mei 2020
        valt de Paastijd in mei, dan worden de Mariavespers gebeden.
(de vespers worden gebeden tijdens het wekelijkse Aanbiddingsuur van 18.00-19.00 uur, aansluitend H. Mis) 

U kunt de vespers ook thuis met ons meebidden
via de website van De Tiltenberg (wachtwoord brevier) : klik hier

 

vespers

 
 

 

 

 

Opbouw van de vespers:

 • een hymne
 • twee psalmen met antifonen
 • een lofzang uit het nieuwe testament met antifoon
 • een korte schriftlezing
 • beurtzang
 • de lofzang van Maria (Magnificat) met antifoon
 • slotgebeden

 

Bron en info: Getijdengebed

 

Terug naar →Home 

@mdejong