Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

vlaghalf
Bathmenseweg 35, 7434 PX Lettele.
telefoon: 0570-551269
secretariaat: 
nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

Kerkbalans:  NL 75 RABO 0146203798
Misintenties: NL 30 RABO 0163837074

Openingstijden van de kerk: De kerk is elke dag open van 9 uur tot 16.00 uur.
 facebook     youtube  Mee kijken of later terug kijken.  

 


Kerkdiensten van deze week in Lettele,
Woensdag 31 mei om 9.00 uur gebedsviering, door Elsbeth. (dit kun je ook volgen via facebook)
Vrijdag 2 juni 9.00 uur, eucharistieviering, voorganger pastor Fons Zandbelt.
Zaterdag 3 juni 19.00 uur, eucharistieviering, voorganger Vicaris R. Cornelissen en B. Leerkes, Anne Pleizier en Julius de Winter, koor Cantors.


Vrijwilligersmiddag zondag 9 juli 13.30 - 17.00 uur,
Om alle vrijwilligers in onze geloofsgemeenschap te bedanken voor hun inzet organiseren we op zondag 9 juli een vrijwilligersmiddag. U bent samen met uw partner en/of gezin van harte welkom van 13.30 - 17.00 in de tuin van de pastorie waar we gezellig samenzijn en samen lekker zullen eten. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden voor deze middag door het bijgevoegde formulier in te vullen.


Openlucht viering 25 juni 10.00 uur,vespers
Op zondag 25 juni a.s. vindt om 10.00 uur de jaarlijkse oecumenische openluchtviering plaats van de kerken van Bathmen, Okkenbroek en Lettele op het terrein van camping "De Flierweide" van Theo en Gerry Flierman, Traasterdijk 16 Bathmen. Voorgangers zijn ds. Gert Wijnstok en Elsbeth Wubbe. Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een kop koffie of thee. Dit weekend is er geen andere viering in onze kerk. U bent allen van harte welkom. (Lees verder)


Ontmoetingsviering 28 juni 11.00 uur,
Op woensdag 28 juni a.s. is er om 11.00 uur weer een ontmoetingsviering met als thema: "Gastvrijheid". Voorganger tijdens de viering is pastoraal werker Lonneke Gunnink-van den Berg. U bent vanaf 10.30 uur van harte welkom voor een kop koffie/thee met iets lekkers. Na de woord-communie viering is er ter afsluiting soep met een broodje. 
Opgave voor de ontmoetingsviering graag vóór 26 juni a.s. bij Frans Brinkhof, tel. 0570-551580

Oproep voor nieuwe bezorger 't Zout,
Wij zijn op zoek naar een bezorger voor 't Zout in Bathmen. Het parochieblad verschijnt 1 x per maand, behalve in juni en december, dan komt het blad niet uit. Het gaat om een wijk in Bathmen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl Mocht u nog vragen hebben dan kan u contact opnemen met Joke Haverkamp 0610863718


Religieuze markt Lettele,beeld
De religieuze markt wordt verplaatst naar het weekend van 11 en 12 mei 2024.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Heilige Nicolaaskerk Lettele heeft besloten om in het vervolg haar religieuze markt om de 2 jaar te houden. De eerstvolgende keer vindt deze plaats in het weekend van 11 en 12 mei 2024. Traditiegetrouw werd deze gehouden tijdens de kermis in Lettele. Voortaan zal deze plaatsvinden rond de naamdag (15 mei) van Sint Isidorus, de patroonheilige van de boeren, waarvan een beeld aanwezig is in de kerk van Lettele. Spullen die bestemd zijn voor de markt kunnen zoals gewoonlijk worden ingebracht door te bellen naar Victor Munster, tel. (06) 250 67 603, voorzitter van de stichting. Voor nadere informatie zie de website: www.vriendenvandenicolaas.nl


Collecte,
De collecte voor de inloophuizen van de Lebuinus parochie heeft € 200,22 opgebracht. Collecte voor Roeping zondag heeft € 27,50 opgebracht. Wij willen iedereen die aan deze collectes heeft gegeven hartelijk dank voor de bijdrage


Een gesprek met kardinaal Eijk,
Leden van Samen Kerk, Samen Sterk hebben afgelopen donderdag 20 april 2023 een gesprek
gehad met kardinaal Eijk en de bisdom staf. Lees verder in de brief.
Met vriendelijke groeten, Namens Samen Kerk, Samen Sterk.
Anny Masselink, Henk Wagenvoort, Ton Hoogenboom, Louis Lansink, Martin Stijnenbosch, Gerard Braamhaar, Johan Schintz, Gerard Oude Avenhuis.


Meditatief wandelen, eerste vrijdag van de maand,


Sinds een aantal jaren wordt er in de bossen tussen Bathmen, Okkenbroek en Lettele één keer in de maand meditatief gewandeld onder de bezielende leiding van ds. Gert Wijnstok. U bent van harte welkom om op elke eerste vrijdag van de maand om mee te wandelen.
Leiding en meer informatie:  Gert Wijnstok, gertwijnstok@gmail.com
Wanneer:  Eerste vrijdag van de maand
Verzamelplek:  Pakeerplaats halverwege Oostermaatsdijk
Tijd:  10.00 tot 11.45 uur.


 

Lourdes Grot Webcam,
TV Lourdes is de officiële Live TV webservice van de Heiligdommen van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Webcambeelden uitzenden 24 uur per dag, 7 dagen per week, rechtstreeks vanuit Lourdes.

 


Gedachte,
Glimlach….. Open je ogen….. Leef….. Ga door.
Herinner je mijn leven,
Treur er niet over, dat ik er niet meer ben.
Maar wees er blij over, dat ik een plaats had in je leven.

Annie Zwier-Bosman, geboren 08-02-1931, overleden 29-05-2023.
Tonny Zandbelt-Groot Lipman, geboren 11-02-1938, overleden 84 jaar op  02-02-2023. 
Anton te Riele, geboren 28-11-1933, overleden 89 jaar op 22-01-2023.

Zie verder bij overleden.

Nieuws

Heilige Lebuinus Parochie...

2025
De Lebuinusparochie gaat een nieuwe toekomst tegemoet, waarin heel veel dingen gaan veranderen....
Lees meer