Het Open Vuur is een half uur zonder smartphone en verplichtingen, om los te komen van de drukte van alledag en tot rust te komen in stilte. Je wordt niet bevraagd, beoordeeld of getest, niet bekeerd en ergens toe gedwongen. Tijdens de veertigdagentijd wordt Het Open vuur vier keer georganiseerd op donderdagavond in de Broederenkerk.


Het Open Vuur wil je laten raken door muziek, een beeld of tekst. Je kan in alle rust je gedachten te laten gaan of zo maar even weg te dromen en van de stilte genieten.

Vooraf en achteraf kun je mensen ontmoeten en spreken – als je dat wilt. Maar het is prima wanneer je kort voor het begin binnen schuift en na afloop meteen weer vertrekt. 

We hebben een prachtige locatie tot onze beschikking waar stilte en bezinning een belangrijke plaats hebben; de Broederenkerk aan de Broederenstraat nr. 18 te Deventer.

Het Open Vuur wordt in maart, tijdens de vastentijd, vier keer georganiseerd op donderdagavond. Iedere avond heeft een ander thema:
5 maart           Etty Hillesum
12 maart         Stilte
19 maart         Als het leven pijn doet
26 maart         Licht

Inloop 18.45 uur, meditatie van 19.00 tot 19.30 uur, thee of koffie na afloop.

Iedereen is van harte welkom.
De toegang is gratis, eventueel een kleine bijdrage voor koffie/thee.