CORONA-UPDATE 24 MAART 2020 (HL)

Tot nader orde verzorgen we iedere dag een update in verband met maatregelen èn pastoraal aanbod ten gevolge van het coronavirus. Dit is een aanvulling op de reeds gecommuniceerde maatregelen. Deze update wordt verzonden naar coördinatoren, secretariaten, kosters, locatieraden, pastoraatgroepen, emeriti en assistenten, parochiebestuur en pastoraal team. Graag deze informatie verder verspreiden binnen uw geloofsgemeenschap.

Geen publieke vieringen meer

Ten gevolge van de overheidsmaatregelen van gisterenavond (23 maart) kunnen ook de doordeweekse vieringen (Eucharistie, Communievieringen, Kruisweg, Rozenkransgebed enz.) geen doorgang meer vinden. Deze maatregel is per direct overgenomen door de Nederlandse bisschoppen en gelden vanzelfsprekend ook voor onze parochie. De priesters zullen zelf de Mis blijven vieren en voor ons bidden (ook de Misintenties nemen zij daarbij mee). Uitvaarten zijn nog wel togestaan. Daarvoor verwachten wij nog richtlijnen.

Ook de vieringen/gebeden die via de kerkradio worden uitgezonden kunnen doorgaan. Wel zullen de voorbidders daarbij alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen en is er tijdens die momenten geen opstelling van het kerkgebouw.

Openstelling kerken

De bisschoppen (en het pastoraal team) blijven het toejuichen dat kerken en kapellen geopend blijven zodat mensen daar – juist in deze tijd – kunnen bidden en een kaarsje opsteken. Vanzelfsprekend moeten hierbij ook de overheidsmaatregelen in acht genomen worden van 1,5 meter afstand en beperkt aantal mensen tegelijk.

Eigen vieringen via internet

Vieringen door het pastoraal team kunt u op zon- en feestdagen volgen (op computer, tablet of smartphone) via een link op onze websites. Ze worden dan via YouTube live uitgezonden. U kunt later ook terugkijken. We gebruiken de volgende link op YouTube: RK-Overijssel zuid west. Daar kunt u de viering van afgelopen zondag terugkijken.

 • Woensdag 25 maart om 10 uur - Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer / Maria Boodschap – pastoor Ronald Cornelissen en pastoraal werker Wilhelmien Wichers Schreur vanuit de H. Dionysiuskerk te Rijssen
 • Zondag 29 maart om 10 uur – Vijfde zondag van de Veertigdagentijd – pastor Gé Nijland en pastoraal werker Clazien Broekhoff vanuit de H. Pauluskerk ter Raalte

 Zondagsvieringen op TV

 • Komende zondag zendt RTV-Oost een oecumenische gebedsviering uit vanuit de Broederenkerk te Deventer om 10.00 uur. Voorgangers pastoor Ronald Cornelissen en Ds Catharinus van den Berg.
 • Op NPO2 zendt de KRO om 10.00 uur de zondagsmis uit vanuit Roelofarendsveen. Celebrant is pastoor Jack Glas.

 Eigen vieringen via kerkradio

Een aantal geloofsgemeenschappen heeft het initiatief opgepakt om via de kerkradio korte gebedsvieringen uit te zenden. Tot nu toe bij ons bekend:

               Lettele: iedere ochtend 9.00 uur

               Boskamp: dinsdag en vrijdag 10.00 uur

               Schalkhaar: Getijdengebed ma-di-wo-do 8.30 uur

 Bidden met paus Franciscus

Paus Franciscus nodigt alle Christenen wereldwijd uit om morgen met hem het Onze Vader te bidden om 12.00 uur. De paus schrijft: “In deze benarde dagen terwijl de mensheid beeft van angst door de dreiging van de pandemie, zou ik willen voorstellen aan alle christenen samen hun stemmen te verheffen naar de hemel. (..) Daarom, nodig ik iedereen uit om dit verschillende keren per dag te doen, maar allemaal samen het Onze Vader te bidden aanstaande woensdag 25 maart op het middaguur. Moge de Heer op die dag waarop veel christenen de aankondiging van de menswording van het Woord aan de Maagd Maria gedenken, luisteren naar het verenigde gebed van alle leerlingen die zich voorbereiden om de overwinning van de Verrezen Christus te vieren.”

 Klokken van troost en hoop

De parochie doet mee aan het initiatief van de Nederlandse Raad van Kerken. Op 25 maart en 1 april luiden we de klokken van 19.00 – 19.15 uur. We luiden dan dezelfde klokken als gebruikelijk voor de zondagsviering.

Kruisweg op YouTube vanuit Wierden

De locatie St Johannes de Doper (Wierden) van de Sint-Marcellinusparochie heeft alvast een Kruisweg voor Goede vrijdag op YouTube gezet. Zoek naar: Kruisweg Sint Jan de Doper Wierden.

Nieuwsbrief in voorbereiding

Er is een Nieuwsbrief in voorbereiding. Deze gaan wij deze week verzenden (per e-mail) en is bedoeld voor zoveel mogelijk parochianen. Als deze Nieuwsbrief gerealiseerd is, zal de update komen te vervallen.

Website

Via de website van de parochie houden we u ook op de hoogte van ontwikkelingen en bieden we bezinnende teksten aan. Kijk regelmatig op de website!

www.parochieheiligkruis.nl

www.heiligelebuinus.nl

www.sintmarcellinus.nl


UPDATE 23 MAART 2020 IN VERBAND MET CORONA

Tot nader orde verzorgen we iedere dag een update in verband met maatregelen èn pastoraal aanbod ten gevolge van het coronavirus. Dit is een aanvulling op de reeds gecommuniceerde maatregelen. Deze update wordt verzonden naar coördinatoren, secretariaten, kosters, locatieraden, pastoraatgroepen, emeriti en assistenten, parochiebestuur en pastoraal team. Graag deze informatie verder verspreiden binnen uw geloofsgemeenschap.

Eigen vieringen via internet

De afgelopen dagen hebben we volop test gedaan om zelf vieringen te kunnen opnemen en uit te zenden. We doen dat voor de drie parochies H. Kruis, H. Lebuinus en Sint Marcellinus. Komende woensdag gaan we echt van start. De vieringen kunt u volgen (op computer, tablet of smartphone) via een link op onze websites. Ze worden dan via YouTube live uitgezonden (technisch streaming). Later maken we een iets mooiere versie die terug te kijken via YouTube. Voor wie de link alvast wil weten: RK-Overijssel zuid west. Daar kunt u de viering van afgelopen zondag terugkijken.

Woensdag 25 maart om 10 uur is de volgende viering op het Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer / Maria Boodschap. Zo kunnen we samen met elkaar verbonden zijn.

Eigen vieringen via kerkradio

Een aantal geloofsgemeenschappen heeft het initiatief opgepakt om via de kerkradio korte gebedsvieringen uit te zenden. Tot nu toe bij ons bekend:

                Lettele: iedere ochtend 9.00 uur

                Mariënheem: iedere ochtend 9.00 uur

                Boskamp: dinsdag en vrijdag 10.00 uur

                Luttenberg: dinsdags 19.00 uur; vrijdag 9.30 uur; zondag 9.30 uur

                Schalkhaar: Getijdengebed ma-di-wo-do 8.30 uur

Nieuwsbrief in voorbereiding

Er is een Nieuwsbrief in voorbereiding. Deze gaan wij deze week verzenden (per e-mail) en is bedoeld voor zoveel mogelijk parochianen. Als deze Nieuwsbrief gerealiseerd is, zal de update komen te vervallen.

Website

Via de website van de parochie houden we u ook op de hoogte van ontwikkelingen en bieden we bezinnende teksten aan. Kijk regelmatig op de website!

www.parochieheiligkruis.nl

www.heiligelebuinus.nl

www.sintmarcellinus.nl

Voor een pastoraal telefoongesprek zijn onze pastores bereikbaar.

G de Bekker

06 22 33 99 77

di- zo

H Bloo

06 22 29 15 39

di- zo

M Brinkhuis

06 33 75 60 89

ma- do, za, zo

C Broekhoff

06 83 20 22 44

di- do, za, zo

R Cornelissen

0570 61 90 87

di-zo

L Gunnink

038 45 27 475

ma- do, za, zo

G Nijland

06 42 57 18 32

di-zo

E Reeuwijk

06 51 31 09 08

di-zo

Vragen: Wilt u reageren of een vraag stellen dan kan dat aan diaken Marc Brinkhuis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-33756089). Algemene vragen worden algemeen beantwoord in deze update. Voor specifieke vragen nemen wij contact op.

Update – hoe werkt het?

Iedere doordeweekse dag verschijnt er voorlopig een update met nieuwe informatie. We doseren deze informatie om niet te veel tegelijk te doen en ook om te wachten tot het echt relevant is (bijvoorbeeld palmtakjes, wijwater, paaskaars info volgt tegen de Goede Week). De updates van de vorige dagen laten we staan. Die meldingen gelden namelijk nog steeds. Alleen als er wijzigingen zijn  en ze niet meer gelden worden berichten verwijderd. En misschien ten overvloede: geef het binnen uw geloofsgemeenschap door aan degenen voor wie de informatie ook relevant is.

Zondagsplicht

Een katholiek wordt geacht zo mogelijk op zon- en feestdagen de H. Mis bij te wonen. Het is duidelijk dat deze plicht nu is komen te vervallen. Toch zijn er tal van mogelijkheden om wel in gebed (bijvoorbeeld via de TV) mee te vieren. Kardinaal Eijk schrijft in zijn brief: “Ik raad u aan de vieringen van de Eucharistie te volgen die door de televisie en in diverse parochies via internet worden uitgezonden. Daarbij roep ik in herinnering wat de Nederlandse bisschoppen vandaag in hun verklaring hebben geschreven over de waarde van de geestelijke communie: “door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.””

Bezinning

Vanaf zondag 23 maart komt het pastoraal team aangevuld door enkele vrijwilligers dagelijks met bezinnende teksten op de website van de parochie. Ter bemoediging, als troost, als inspiratie. Ook zo blijven we biddend met elkaar verbonden in geloof.

Vastenactie

Ook in deze tijden is het goed om niet alleen aan ons ‘eigen leed’ te denken. De Vastenactie verbreedt jaarlijks onze kijk. Dit jaar loopt het anders. In kerken die open of op secretariaten kunt u uw gift achterlaten. Later dit jaar zullen we een extra collecte voor de vastenactie houden.

Tip verspreiding update

Vanuit locatie Mariënheem (parochie H. Kruis) kregen we de tip om een plannetje te maken om deze update (maar het kan ook om andere relevante info gaan) zo goed mogelijk te verspreiden. We delen het graag met jullie:

 1. X  ontvangt en stuurt door naar PG/LG/coördinatoren en secretariaat. 
 2. N.  bekijkt de inhoud en arceert en merkt op wat belangrijk is als to do. 
 3. en benoem daarbij ook diegene die dit mogelijk kan uitvoeren. 
 4. en stuur het door aan de PG/LG/coördinatoren met de vraag of diegene dit wil gaan uitvoeren. 
 5. Onderling overleg over de uitvoering, via mail, telefoon, app-groep kan dan allemaal. 
 6. Dan komt de volgende update en doen we weer hetzelfde.

Doordeweekse vieringen

Deze vieringen gaan vooralsnog door in de kerken (niet in instellingen, dagkapellen en zalen).

Misintenties

Alle opgegeven misintenties worden gebeden. Zo mogelijk in een doordeweekse viering en anders zal een van onze priesters ze in de Mis meenemen die hij zelf op zondag voor de parochie viert. Misintenties kunnen per brief of telefoon ook nog doorgegeven worden aan de secretariaten.

Chrismamis

De publieke Chrismamis in Apeldoorn komt te vervallen. De kardinaal zal in besloten kring met onder meer de regio-vicarissen de Chrismamis celebreren en de H.H> Oliën zegenen en wijden in de Kathedraal. Op een later tijdstip zult u geïnformeerd worden hoe de overdracht van de H.H. Oliën naar de parochies zal gaan geschieden (dan kunnen ook de oude H.H. Oliën ingeleverd worden). Die overdracht van de nieuwe H.H. Oliën zal namelijk niet kort na de Chrismamis kunnen geschieden. De H.H. Oliën die afgelopen jaar gewijd of gezegend zijn, kunnen gebruikt blijven worden.

Ziekenzalving en -zegen

Ziekenzalving en/of -zegen blijft een mogelijkheid. Hierover kunt u contact opnemen met de bereikbaarheidstelefoon. Per geval zal bekeken op welke wijze dit zal geschieden.

Biechtgelegenheid

Als iemand het sacrament van boete en verzoening wil ontvangen dan blijft dat mogelijk. Hiervoor kan men een afspraak maken met een van de priesters

Doopvieringen

Tot nader orde worden doopvieringen opgeschort. Voorbereiding is niet goed mogelijk en ook bij de doopviering kunnen maar weinig mensen aanwezig zijn. In crisissituaties kan er altijd gedoopt worden (de zogenaamde nooddoop)

Algemeen

Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd zijn vanaf 18 maart verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Uitvaarten

Tot op dit moment zijn uitvaarten toegestaan. Bij een uitvaart mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn, mits het gebouw het toestaat dat mensen verspreid kunnen zitten. De uitvaart is een gebedsviering zonder koor. 

Palmpasen, Goede Week en Pasen

Deze vieringen gaan zoals ze nu gepland zijn niet door. We zijn op dit moment druk bezig voorzieningen te treffen zodat u op afstand mee te kunnen vieren, bijvoorbeeld digitaal.

Hygiënemaatregelen

Voer extra hygiënemaatregelen in:

 • Neem op gezette tijden de deurklinken af met een desinfecterend doekje.
 • Indien van toepassing: haal handdoeken weg uit toiletten enz, en vervang het door papieren handdoeken.
 • Het is goed om ruimtes te luchten: kijk wat mogelijk is in uw situatie.

In de bijlage vindt u een update van de format kerkdeur-secretariaatsinformatie. Gelieve er zorg voor te dragen dat deze recentste versie wordt ingevuld en opgehangen.

Openstelling secretariaten – alleen per telefoon

Vanaf woensdag 18 maart zijn onze secretariaten tijdens openingstijden alleen telefonisch bereikbaar. Dus wel aanwezig zijn, maar alleen per telefoon en e-mail werken. Dit graag als bericht op deur van secretariaat en kerk aanplakken (met telefoonnummer). Zie format in de bijlage.

Openstelling kerken door de week en weekend

Juist nu proberen we onze kerken waar mogelijk open te houden zodat mensen kunnen komen om te bidden, een kaarsje op te steken of even stil te zijn. Houd de bestaande openstelling – dagkapel of kerk - aan en doe ook op zondagochtend de kerk een uur open. Vermeld dat ook bij de kerkdeur en zo mogelijk via andere communicatiemiddelen. Zie format.

Bijeenkomsten en koorrepetities

Alle bijeenkomsten en koorrepetities worden voorlopig afgelast. Alleen noodzakelijke afstemmingsoverleggen kunnen doorgang vinden.

Klokken van troost en hoop

De parochie doet mee aan het initiatief van de Nederlandse Raad van Kerken. Op 18 maart, 25 maart en 1 april luiden we de klokken van 19.00 – 19.15 uur. We luiden dan dezelfde klokken als gebruikelijk voor de zondagsviering.

Pastoraal contact

De leden van het pastoraal team zijn door de omstandigheden beperkt in hun mogelijkheden om pastorale bezoeken zoals gebruikelijk af te leggen. We zijn wel telefonisch bereikbaar. Schroom niet! Zie format. 


 

Vieringen televisie

Zaterdag 21 maart 17.00 uur: Eucharistie vanuit basiliek H. Kruis te Raalte met pastoor Ronald Cornelissen

Uitzending via Salland1 lokaal te ontvangen op TV Ziggo kanaal 45, KPN kanaal 1391 of op computer/Tablet via website salland1.nl

Zondag 22 maart 10.00 uur: Eucharistie vanuit Lambertusbasiliek te Hengelo met kardinaal Eijk

                Uitzending op NPO 2

Voorbereiding uitzending eigen vieringen

We hebben een groepje onder leiding van diaken en priester-kandidaat Gauthier de Bekker die druke bezig is om vieringen via youtube uit te gaan zenden. Voorgangers in deze vieringen zijn leden van de pastorale teams van H. Kruis, Sint Marcellinus en H. Lebuinus. De eerste try-outs zijn hoopvol. Volgende week de première.

Eigen vieringen via kerkradio

Een aantal geloofsgemeenschappen heeft het initiatief opgepakt om via de kerkradio korte gebedsvieringen uit te zenden. Tot nu toe bij ons bekend:

                Lettele: iedere ochtend 9.00 uur

                Mariënheem: iedere ochtend 9.00 uur

                Boskamp: dinsdag en vrijdag 10.00 uur

                Schalkhaar: Getijdengebed ma-di-wo-do 8.30 uur

Zondagsplicht

Een katholiek wordt geacht zo mogelijk op zon- en feestdagen de H. Mis bij te wonen. Het is duidelijk dat deze plicht nu is komen te vervallen. Toch zijn er tal van mogelijkheden om wel in gebed (bijvoorbeeld via de TV) mee te vieren. Kardinaal Eijk schrijft in zijn brief: “Ik raad u aan de vieringen van de Eucharistie te volgen die door de televisie en in diverse parochies via internet worden uitgezonden. Daarbij roep ik in herinnering wat de Nederlandse bisschoppen vandaag in hun verklaring hebben geschreven over de waarde van de geestelijke communie: “door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.””

Bezinning

Vanaf zondag 23 maart komt het pastoraal team aangevuld door enkele vrijwilligers dagelijks met bezinnende teksten op de website van de parochie. Ter bemoediging, als troost, als inspiratie. Ook zo blijven we biddend met elkaar verbonden in geloof.

Vastenactie

Ook in deze tijden is het goed om niet alleen aan ons ‘eigen leed’ te denken. De Vastenactie verbreedt jaarlijks onze kijk. Dit jaar loopt het anders. In kerken die open of op secretariaten kunt u uw gift achterlaten. Later dit jaar zullen we een extra collecte voor de vastenactie houden.

Tip verspreiding update

Vanuit locatie Mariënheem (parochie H. Kruis) kregen we de tip om een plannetje te maken om deze update (maar het kan ook om andere relevante info gaan) zo goed mogelijk te verspreiden. We delen het graag met jullie:

1. X  ontvangt en stuurt door naar PG/LG/coördinatoren en secretariaat.

2. N.  bekijkt de inhoud en arceert en merkt op wat belangrijk is als to do.

3. en benoem daarbij ook diegene die dit mogelijk kan uitvoeren.

4. en stuur het door aan de PG/LG/coördinatoren met de vraag of diegene dit wil gaan uitvoeren.

5. Onderling overleg over de uitvoering, via mail, telefoon, app-groep kan dan allemaal.

6. Dan komt de volgende update en doen we weer hetzelfde.

Volgende update: maandag 23 maart

Vragen: Wilt u reageren of een vraag stellen dan kan dat aan diaken Marc Brinkhuis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-33756089). Algemene vragen worden algemeen beantwoord in deze update. Voor specifieke vragen nemen wij contact op.

Update – hoe werkt het?

Iedere doordeweekse dag verschijnt er voorlopig een update met nieuwe informatie. We doseren deze informatie om niet te veel tegelijk te doen en ook om te wachten tot het echt relevant is (bijvoorbeeld palmtakjes, wijwater, paaskaars info volgt tegen de Goede Week). De updates van de vorige dagen laten we staan. Die meldingen gelden namelijk nog steeds. Alleen als er wijzigingen zijn  en ze niet meer gelden worden berichten verwijderd. En misschien ten overvloede: geef het binnen uw geloofsgemeenschap door aan degenen voor wie de informatie ook relevant is.

Doordeweekse vieringen

Deze vieringen gaan vooralsnog door in de kerken (niet in instellingen, dagkapellen en zalen).

Misintenties

Alle opgegeven misintenties worden gebeden. Zo mogelijk in een doordeweekse viering en anders zal een van onze priesters ze in de Mis meenemen die hij zelf op zondag voor de parochie viert. Misintenties kunnen per brief of telefoon ook nog doorgegeven worden aan de secretariaten.

Chrismamis

De publieke Chrismamis in Apeldoorn komt te vervallen. De kardinaal zal in besloten kring met onder meer de regio-vicarissen de Chrismamis celebreren en de H.H> Oliën zegenen en wijden in de Kathedraal. Op een later tijdstip zult u geïnformeerd worden hoe de overdracht van de H.H. Oliën naar de parochies zal gaan geschieden (dan kunnen ook de oude H.H. Oliën ingeleverd worden). Die overdracht van de nieuwe H.H. Oliën zal namelijk niet kort na de Chrismamis kunnen geschieden. De H.H. Oliën die afgelopen jaar gewijd of gezegend zijn, kunnen gebruikt blijven worden.

Ziekenzalving en -zegen

Ziekenzalving en/of -zegen blijft een mogelijkheid. Hierover kunt u contact opnemen met de bereikbaarheidstelefoon. Per geval zal bekeken op welke wijze dit zal geschieden.

Biechtgelegenheid

Als iemand het sacrament van boete en verzoening wil ontvangen dan blijft dat mogelijk. Hiervoor kan men een afspraak maken met een van de priesters

Doopvieringen

Tot nader orde worden doopvieringen opgeschort. Voorbereiding is niet goed mogelijk en ook bij de doopviering kunnen maar weinig mensen aanwezig zijn. In crisissituaties kan er altijd gedoopt worden (de zogenaamde nooddoop)

Algemeen

Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd zijn vanaf 18 maart verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Uitvaarten

Tot op dit moment zijn uitvaarten toegestaan. Bij een uitvaart mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn, mits het gebouw het toestaat dat mensen verspreid kunnen zitten. De uitvaart is een gebedsviering zonder koor.

Palmpasen, Goede Week en Pasen

Deze vieringen gaan zoals ze nu gepland zijn niet door. We zijn op dit moment druk bezig voorzieningen te treffen zodat u op afstand mee te kunnen vieren, bijvoorbeeld digitaal.

Hygiënemaatregelen

Voer extra hygiënemaatregelen in:

 • Neem op gezette tijden de deurklinken af met een desinfecterend doekje.
 • Indien van toepassing: haal handdoeken weg uit toiletten enz, en vervang het door papieren handdoeken.
 • Het is goed om ruimtes te luchten: kijk wat mogelijk is in uw situatie.

In de bijlage vindt u een update van de format kerkdeur-secretariaatsinformatie. Gelieve er zorg voor te dragen dat deze recentste versie wordt ingevuld en opgehangen.

Openstelling secretariaten – alleen per telefoon

Vanaf woensdag 18 maart zijn onze secretariaten tijdens openingstijden alleen telefonisch bereikbaar. Dus wel aanwezig zijn, maar alleen per telefoon en e-mail werken. Dit graag als bericht op deur van secretariaat en kerk aanplakken (met telefoonnummer). Zie format in de bijlage.

Openstelling kerken door de week en weekend

Juist nu proberen we onze kerken waar mogelijk open te houden zodat mensen kunnen komen om te bidden, een kaarsje op te steken of even stil te zijn. Houd de bestaande openstelling – dagkapel of kerk - aan en doe ook op zondagochtend de kerk een uur open. Vermeld dat ook bij de kerkdeur en zo mogelijk via andere communicatiemiddelen. Zie format.

Bijeenkomsten en koorrepetities

Alle bijeenkomsten en koorrepetities worden voorlopig afgelast. Alleen noodzakelijke afstemmingsoverleggen kunnen doorgang vinden.

Klokken van troost en hoop

De parochie doet mee aan het initiatief van de Nederlandse Raad van Kerken. Op 18 maart, 25 maart en 1 april luiden we de klokken van 19.00 – 19.15 uur. We luiden dan dezelfde klokken als gebruikelijk voor de zondagsviering.

Pastoraal contact

De leden van het pastoraal team zijn door de omstandigheden beperkt in hun mogelijkheden om pastorale bezoeken zoals gebruikelijk af te leggen. We zijn wel telefonisch bereikbaar. Schroom niet! Zie format.


 

DAGELIJKSE UPDATE VAN PASTORAAL TEAM  IN VERBAND MET CORONA - 19 MAART 2020

 Update – hoe werkt het?

De updates van de vorige dagen laten we staan. Die meldingen gelden namelijk nog steeds. Alleen als er wijzigingen zijn  en ze niet meer gelden worden berichten verwijderd.

Doordeweekse vieringen

De doordeweekse vieringen gaan in onze parochie gaan vooralsnog door in de kerken (niet in instellingen, zaaltjes of dagkapellen).

Misintenties

Alle opgegeven misintenties worden gebeden. Een van onze priesters zal ze in de Mis meenemen die hij zelf op zondag voor de parochie viert. Misintenties kunnen per brief of telefoon ook nog doorgegeven worden aan de secretariaten.

 

Chrismamis

De publieke Chrismamis (8 april) in Apeldoorn komt te vervallen. Kardinaal Eijk zal in besloten kring met onder meer de regio-vicarissen de Chrismamis celebreren en de H.H. Oliën zegenen en wijden in de Kathedraal.

 

Ziekenzalving en -zegen

Ziekenzalving en/of -zegen blijft een mogelijkheid. Hierover kunt u contact opnemen met de bereikbaarheidsdienst.  Per geval zal bekeken op welke wijze dit zal geschieden.

Biechtgelegenheid

Als iemand het sacrament van boete en verzoening wil ontvangen dan blijft dat mogelijk. Hiervoor kan men een afspraak maken met één van de priesters.

Doopvieringen

Tot nader orde worden doopvieringen opgeschort. Voorbereiding is niet goed mogelijk en ook bij de doopviering kunnen maar weinig mensen aanwezig zijn. In crisissituaties kan er altijd gedoopt worden (de zogenaamde nooddoop).

De komende dagen volgt er nog info over: live-streamvieringen volgen, Palmpasen en Palmtakjes, Goede Week,  Paaskaarsen, Eerste Communie en Vormsel, Vastenactie, Zondagsplicht, Ziekenzalving en -zegen,

Vragen: Wilt u reageren of een vraag stellen dan kan dat aan diaken Marc Brinkhuis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-33756089). Algemene vragen worden algemeen beantwoord in deze update. Voor specifieke vragen nemen wij contact op.

 


 

18 maart 2020                 UPDATE PAROCHIE HEILIGE LEBUINUS IN VERBAND MET CORONA

Tot nader order verzorgen we iedere dag een update in verband met maatregelen èn pastoraal aanbod ten gevolge van het corona-virus.

 

Openstelling secretariaten – alleen per telefoon

Vanaf woensdag 18 maart zijn onze secretariaten tijdens openingstijden alleen telefonisch bereikbaar. Kijk bij uw geloofsgemeenschap hoe het daar geregeld is.

Openstelling kerken door de week en weekend

Juist nu proberen we onze kerken waar mogelijk open te houden zodat mensen kunnen komen om te bidden, een kaarsje op te steken of even stil te zijn.  Kijk bij uw geloofsgemeenschap hoe het daar geregeld is,

U wordt verzocht zich daarbij ook aan de richtlijnen van de overheid te houden:

-houd anderhalve meter afstand van elkaar

-schud geen handen

-kom niet indien u hoest, verkouden bent en/of koorts heeft.

Bijeenkomsten en koorrepetities

Alle bijeenkomsten en koorrepetities worden voorlopig afgelast.

Bepaalde afstemmings-overleggen moeten wellicht doorgang vinden. Denk na over andere vormen van overleg dan bij elkaar komen: telefoon, beeldbellen, mail, Whatsapp groep…Stel alle overleg dat niet dringend is bij voorkeur gewoon uit.

Klokken van troost en hoop

De Heilige Lebuinusparochie doet mee aan het initiatief van de Nederlandse Raad van Kerken. Op 18 maart, 25 maart en 1 april luiden we de klokken van 19.00 – 19.15 uur. We luiden dan dezelfde klokken als gebruikelijk voor de zondagsviering.

Uitvaarten

Tot op dit moment zijn uitvaarten toegestaan. Bij een uitvaart mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn, mits het gebouw het toestaat dat mensen verspreid kunnen zitten. De uitvaart is een gebedsviering zonder koor. 

Pastoraal contact

De leden van het pastoraal team zijn door de omstandigheden beperkt in hun mogelijkheden om pastorale bezoeken zoals gebruikelijk af te leggen. We zijn wel telefonisch bereikbaar. Schroom niet te bellen:

Voor een pastoraal telefoongesprek zijn onze pastores bereikbaar.

G de Bekker

06 22 33 99 77

di- zo

H Bloo

06 22 29 15 39

di- zo

M Brinkhuis

06 33 75 60 89

ma- do, za, zo

C Broekhoff

06 83 20 22 44

di- do, za, zo

R Cornelissen

0570 61 90 87

di-zo

L Gunnink

038 45 27 475

ma- do, za, zo

G Nijland

06 42 57 18 32

di-zo

E Reeuwijk

06 51 31 09 08

di-zo

 

 

 

 

 

H. Mis via de televisie

Aankomend weekend kunt u De H. Mis via de televisie bijwonen:

Zaterdag 21 maart om 17.00 uur via Salland TV, voorganger is pastoor Cornelissen

Zondag 22 maart om 10.00 uur via NPO 2, voorganger is Kardinaal Eijk

De komende dagen volgt er nog info over: doopvieringen, misintenties, live-streamvieringen volgen, Palmpasen en Palmtakjes, Goede Week, Doordeweekse vieringen, Eerste Communie en Vormsel, Vastenactie, Zondagsplicht, Ziekenzalving en -zegen.

 

Vragen: Wilt u reageren of een vraag stellen dan kan dat aan diaken Marc Brinkhuis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-33756089). Algemene vragen worden algemeen beantwoord in deze update. Voor specifieke vragen nemen wij contact op.