engelbert raam

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel:
R.K.kerk Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Logo 150 jaar klein

Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

 

Vrede

Thema Vredesweek 2022:  Generatie Vrede
Wij allen beseffen , jong en oud ,  dit jaar dat de vrede niet zo vanzelfsprekend is als we dachten . 
De oorlog voelt ineens weer heel dichtbij.
En wij weten ook van de vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos, de Taliban in Afghanistan,  
binnenlandse oorlog in Jemen en de armoede in o.a. Nicaragua. 
Wij zien zelf de te volle aanmeldcentra voor vluchtelingen.  
 
Generatie Vrede 2022:  je voelt je soms zo machteloos, moedeloos.
God heeft dit toch niet zo gewild?
Oorlog roept veel herinneringen op.
Bij de oudste generatie de 2e wereldoorlog en de oorlog in Nederlands Indië .
Daarna de generatie die de koude oorlog mee maakten met de muur van oost-west en de kernwapen wedloop.
Dan de generatie die de oliecrisis in de jaren ‘70 meemaakten en de oorlog in Libanon.
Velen weten nog waar men was, tijdens de aanslag van het World Trade Centre in New York, die het veiligheidsgevoel in de wereld veranderde. 
Ook de  oorlog in Joegoeslavie weten velen van ons nog en kwam  dichtbij.    
En nu: Onze jongeren weten nu van onzekere tijden zoals de coronavirus , de oorlog in de Oekraïne, de klimaatverandering….     Iedere generatie heeft littekens van crisissen die niet zo maar overgaan.
 
Toch is er hoop, ook al voelen we ons machteloos.
Tijdens en na iedere crisis ontstaat het besef; “dit nooit meer”.  
We hebben  het gevoel dat we er van geleerd hebben.  We gaan samen de schouders er onder  zetten en alles lettelijk en figuurlijk opbouwen voor een betere wereld .
Vrede komt niet vanzelf: we moeten vechten voor gerechtigheid, in de wereld, maar ook in het klein, in ons prive leven.     Dit was voeger , dit is nu in 2022.
 
We gaan samen hierover  nadenken, bidden , een lichtje ontsteken en de vrede vieren in de  Oecumenische eigentijdse Vredesweekviering op dinsdagavond 20 september om 19.00 uur in de Nicolaas kerk, aan de Langstraat in Wijhe.
U bent welkom.
 
 
 
 
 

17 juli is eindelijk 75+2 jaar vrijheid oecumenisch gevierd. Voorgangers ds. Martje Veenstra en pastor Marinus van den Berg. Muzikale ondersteuning Wijhes Mannenkoor met dirigent/pianist/organist Tromp van Goor en op dwarsfluit Willemien Schaap-Riezebos.
Door het betrekken van gastgezin Jansen uit Windesheim dat 2 moeders en 4 kinderen uit Oekraine opvangt en vooral het prachtig gezongen lied door 1 van de dochters werd het een heel  bijzondereochtend met zo'n 300 mensen in de kerk.
(Her)beleven kan door hier te klikken.

 

De werkgroep Kerk in de Samenleving ( KeSa) zal zich de komende jaren gaan richten op boerderijvieringen in oecumenisch verband.
De nadruk zal daarbij net als bij de oogstdankvieringen liggen op de afhankelijkheid van de natuur. Dat betekent dat niet alles  maakbaar is en er onzekerheid heerst over alles wat we niet in de hand hebben, zoals de extreme droogte die we nu meemaken. De boeren ervaren deze onzekerheid het meest door alle maatregelen waar zij mee geconfronteerd worden. Daarbij is het van het grootse belang te beseffen hoe belangrijk het is dat de boer zelf de regie houdt over zijn bedrijf en dat de visie van de boeren hoe verschillend ook gehoord wordt. Dat er iets moet veranderen is wel duidelijk maar het gaat om de manier waarop veranderingen tot stand komen. Het gaat er om gehoord te worden en te ervaren dat er geluisterd wordt. In de toekomst moeten we immers toe naar landbouw die klimaatneutraal is , het milieu minimaal belast, het landschap onderhoudt en zorgdraagt voor biodiversiteit. Zeker is dat klimaat verandert en dat deze ontwikkeling grote gevolgen kan hebben voor de toekomst van ons allemaal.. Maar het is ons aller verantwoordelijkheid om bewuste keuzes te maken en onze dankbaarheid te tonen voor al het moois waar we zuinig op moeten zijn. Deze dankbaarheid kan tijdens een boerderijviering centraal staan, maar het kan ook tot uiting komen in ons dagelijks leven door te beseffen waar ons voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. De zuivelfabriek, de handelaren, de supermarkt en de consument willen zo gunstig mogelijke prijzen. Bij een rechtvaardiger verdeling zou voortdurende schaalvergroting niet meer nodig zijn. Werken aan een betere toekomst voor de wereld is een opdracht voor iedereen. Het begint bij de intentie om meer begrip voor elkaar te hebben, boer en burger, elkaar te respecteren en naar elkaar te luisteren.  

De aarde snakt naar adem 
Gemaakt uit deze aarde , zijn wij met haar verwant.
Wij groeten broers en zusters, de zon, de maan, het land.

Wij gaan over de aarde: zij draagt en duurt en voedt.
Wij lopen in verwondering en proeven; het is goed.

Wij leven van de aarde die ons is toevertrouwd
Wij danken voor de schepping, staan in voor haar behoud

Toch reiken wij naar sterren en plukken zonder maat.
Ontsluieren geheimen, herscheppen grond en zaad.

En lopen zo verloren, is er een weg terug?
De aarde snakt naar ademen raakt snel uitgeput.

De witte bergen smelten, de grond wordt grauw en droog.
Gerooid worden de wouden, met storm en vloed als oogst.

God, schenk opnieuw uw adem, de geest die wijsheid schenkt.
Die keert verharde harten, het dor verstand doordrenkt.

Dan kiezen wij het leven en delen zee en land.
En ieder plukt de vruchten, van wat hij heeft geplant.

De zon schijnt in het water, de lucht klaart op , wordt licht.
De zee krioelt van leven, de schepping uw gedicht.

Andries Goovaart
Geschreven in opdracht van kerk in actie bij de klimaatloop t.g.v. de klimaattop in Parijs 2015
De muziek van Christiaan Winter bij dit lied is hier te beluisteren. (even naar beneden scrollen)

Ook geloofsgemeenschap Engelbert denkt na over de toekomst! Zoals overal lopen kerken langzaam leeg en wil de geloofsgemeenschap toch vooral lokaal zichtbaar blijven. Daarnaast wordt de kerk in Wijhe te zijner tijd aan de eredienst onttrokken. Redenen genoeg om samen met het parochiebestuur een parochie avond te houden. Deze werd gehouden op 2 mei 2022 in het Klankbord, waar 49 parochianen op af kwamen. Verslag van deze bijeenkomst kunt u hier lezen. De werkgroep ‘Lichtend Vuur’ presenteerde daar samen met het parochiebestuur de eerste gedachten voor de toekomst. Het was een zinvolle avond, waar natuurlijk ook wat kritische geluiden te horen waren. 
Ontwikkelen visie
Het parochiebestuur wil samen met de geloofsgemeenschappen een visie ontwikkelen met oog van de dorpsgemeenschap. Daarna moet er een plan komen, dat concrete invulling geeft aan die visie. Voor Engelbert is de situatie complexer, omdat deze twee gemeenschappen kent en één van de kerken (Boerhaar) open blijft. Hoe wil Engelbert geloofsgemeenschap zijn? Wat blijft er aan ‘vieringen’ over? Hoe willen we omzien naar elkaar; wat doen we dan? Voor wie organiseren we dit? Hoe zit het met uitvaarten? Willen we de beide kerkhoven behouden? Waar kunnen uitvaartvieringen gehouden worden? Hoe verhoudt Engelbert zich ten opzichte van de rest van de Lebuinusparochie? Dit zijn vragen waar we in de toekomst een antwoord op willen geven. 
Vervolg
De werkgroep Engelbert wil samen met de ‘eigen’ parochianen deze visie en plannen ontwikkelen. Daarom ook staat er al op maandag 13 juni 2022 een vervolgavond georganiseerd van 19:30 uur tot 21:30 uur; dit keer op de Boerhaar in het parochiezaaltje (naast de kerk). Wil jij ook nadenken over de toekomst? Noteer de afspraak in de agenda en kom! 
Werkgroep Lichtend Vuur Engelbert.