Vrede

Thema Vredesweek 2022:  Generatie Vrede
Wij allen beseffen , jong en oud ,  dit jaar dat de vrede niet zo vanzelfsprekend is als we dachten . 
De oorlog voelt ineens weer heel dichtbij.
En wij weten ook van de vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos, de Taliban in Afghanistan,  
binnenlandse oorlog in Jemen en de armoede in o.a. Nicaragua. 
Wij zien zelf de te volle aanmeldcentra voor vluchtelingen.  
 
Generatie Vrede 2022:  je voelt je soms zo machteloos, moedeloos.
God heeft dit toch niet zo gewild?
Oorlog roept veel herinneringen op.
Bij de oudste generatie de 2e wereldoorlog en de oorlog in Nederlands Indië .
Daarna de generatie die de koude oorlog mee maakten met de muur van oost-west en de kernwapen wedloop.
Dan de generatie die de oliecrisis in de jaren ‘70 meemaakten en de oorlog in Libanon.
Velen weten nog waar men was, tijdens de aanslag van het World Trade Centre in New York, die het veiligheidsgevoel in de wereld veranderde. 
Ook de  oorlog in Joegoeslavie weten velen van ons nog en kwam  dichtbij.    
En nu: Onze jongeren weten nu van onzekere tijden zoals de coronavirus , de oorlog in de Oekraïne, de klimaatverandering….     Iedere generatie heeft littekens van crisissen die niet zo maar overgaan.
 
Toch is er hoop, ook al voelen we ons machteloos.
Tijdens en na iedere crisis ontstaat het besef; “dit nooit meer”.  
We hebben  het gevoel dat we er van geleerd hebben.  We gaan samen de schouders er onder  zetten en alles lettelijk en figuurlijk opbouwen voor een betere wereld .
Vrede komt niet vanzelf: we moeten vechten voor gerechtigheid, in de wereld, maar ook in het klein, in ons prive leven.     Dit was voeger , dit is nu in 2022.
 
We gaan samen hierover  nadenken, bidden , een lichtje ontsteken en de vrede vieren in de  Oecumenische eigentijdse Vredesweekviering op dinsdagavond 20 september om 19.00 uur in de Nicolaas kerk, aan de Langstraat in Wijhe.
U bent welkom.