engelbert raam

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel:
R.K.kerk Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Logo 150 jaar klein

Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Kruisjes Allerzielen 2020

Allerzielenviering in Wijhe:
Maandag 2 november zal de kerk van 10.30 tot 16.00 uur open zijn voor gebed, een kaarsje of stilte.
Dan kan ook al een graflicht opgehaald worden voor de avondviering.
We willen zo het aantal personen beperken. 
's Avonds om 19.00 uur is er een viering op het dan verlichte kerkhof. We verzamelen ons daar niet rondom het grote kruis, maar bij het graf van onze dierbare. Pastoraal werker Lonneke Gunnink zal langs de graven gaan met gebed en zegen. Het Rouw en Trouwkoor zal zingen. Zowel overdag als 's avonds is er gelegenheid de gedachteniskruisjes in ontvangst te nemen. Het doorgaan van de avondviering is nog afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. Bij erg slecht weer zal deze plechtigheid ook geen doorgang vinden.

Allerzielenviering Boerhaar:
Er zijn in het afgelopen jaar 5 parochianen overleden op de Boerhaar.
2 november is er een viering voor de directe familie van deze overledenen, die daarvoor worden uitgenodigd.
Helaas is daarmee de maximale “Corona “capaciteit van onze kerk gevuld, en is het dus een besloten viering voor uitsluitend de genodigden.
Voor de overige parochianen en andere belangstellenden is er de mogelijkheid om de kerk en het kerkhof op eigen gelegenheid te bezoeken van 10.30 uur tot 16.00 uur, de kerk is dan ook geopend.
In de avonduren zal het kerkhof tot 21.00 uur zijn verlicht.
Gedachteniskaarsen zijn in het portaal van de kerk te koop voor €.1,= / stuk
Uiteraard het dringende verzoek om aan de coronaregels te voldoen in de kerk en op het kerkhof.