engelbert raam

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel:
R.K.kerk Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Logo 150 jaar klein

Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Vastenactie

Wie kennis vergaart heeft veel te delen
Wie een ambacht leert kan iets doorgeven
Wie vaardigheden heeft, kan anderen begeleiden
Wie een goede leraar durft te zijn, krijgt vele leerlingen
Het grootste geschenk aan een jonge mens is hem of
haar te leren volwaardig mens te zijn die kan geven en delen en léven!
Miljoenen mensen doen ongeschoold , slecht betaald werk, vaak in onacceptabele
omstandigheden.
Ondanks een zware baan leven ze in grote armoede.
Een goede opleiding kan daar verandering in brengen.
Dit is in nederland heel normaal , maar in ontwikkelingslanden een uitzondering.
Daarom pleit vastenaktie voor beroepsonderwijs , voor jongens en meisjes.
Maar in tijden van corona mogen en kunnen velen niet werken of naar school.
Er is geen inkomen , dus er is veel armoede.
Daarom pleit de vastenaktie de komende tijd voor noodhulp en voorlichting .
In Wijhe zal tijdens de viering
van 7 maart hier aandacht voor zijn.

De collectebus bus zal achterin de kerk staan .
Uw gift is tevens meer dan welkom op :
NL21 INGB 0000 005850 t.n.v. “corona 
noodhulp”