engelbert raam

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel:
R.K.kerk Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Logo 150 jaar klein

Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

 

Minima

Dit jaar organiseren de gezamenlijke kerken in Wijhe vakantietasjes voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
De actie is bedoeld om kinderen uit gezinnen met een minimaal inkomen of die door de coronacrisis in financieel zwaar weer zijn gekomen, die niet op vakantie gaan en wonen in Wijhe of in de buurtdorpen Boerhaar, Herxen en de Elshof , een vakantietas te bezorgen.
In deze tas zit speelgoed voor vakantieactiviteiten.
Mocht u een gezin kennen dat voor een tasje in aanmerking komt, wilt u hen dan wijzen op de aanmeldingsbon in de Reklamix / Huis aan Huis van deze week. Hier vindt u ook meer informatie over deze actie.
Let wel: de aanmeldingsbonnen moeten vóór 13 juni binnen zijn op:
Minima voor Minima vakantietas
Postbus 10
8130AA Wijhe

 

Tot nader orde verzorgen we iedere dag een update in verband met maatregelen èn pastoraal aanbod ten gevolge van het coronavirus. Dit is een aanvulling op de reeds gecommuniceerde maatregelen. 

Update – hoe werkt het?
Iedere doordeweekse dag verschijnt er voorlopig een update met nieuwe informatie. We doseren deze informatie om niet te veel tegelijk te doen en ook om te wachten tot het echt relevant is (bijvoorbeeld palmtakjes, wijwater, paaskaars info volgt tegen de Goede Week). De updates van de vorige dagen laten we staan. Die meldingen gelden namelijk nog steeds. Alleen als er wijzigingen zijn en ze niet meer gelden worden berichten verwijderd. En misschien ten overvloede: geef het binnen uw geloofsgemeenschap door aan degenen voor wie de informatie ook relevant is.

Doordeweekse vieringen
Deze vieringen gaan vooralsnog door in de kerken (niet in instellingen, dagkapellen en zalen).

Misintenties
Alle opgegeven misintenties worden gebeden. Zo mogelijk in een doordeweekse viering en anders zal een van onze priesters ze in de Mis meenemen die hij zelf op zondag voor de parochie viert. Misintenties kunnen per brief of telefoon ook nog doorgegeven worden aan de secretariaten.

Chrismamis
De publieke Chrismamis in Apeldoorn komt te vervallen. De kardinaal zal in besloten kring met onder meer de regio-vicarissen de Chrismamis celebreren en de H.H> Oliën zegenen en wijden in de Kathedraal. Op een later tijdstip zult u geïnformeerd worden hoe de overdracht van de H.H. Oliën naar de parochies zal gaan geschieden (dan kunnen ook de oude H.H. Oliën ingeleverd worden). Die overdracht van de nieuwe H.H. Oliën zal namelijk niet kort na de Chrismamis kunnen geschieden. De H.H. Oliën die afgelopen jaar gewijd of gezegend zijn, kunnen gebruikt blijven worden.

Ziekenzalving en -zegen
Ziekenzalving en/of -zegen blijft een mogelijkheid. Hierover kunt u contact opnemen met de bereikbaarheidstelefoon. Per geval zal bekeken op welke wijze dit zal geschieden.

Biechtgelegenheid
Als iemand het sacrament van boete en verzoening wil ontvangen dan blijft dat mogelijk. Hiervoor kan men een afspraak maken met een van de priesters

Doopvieringen
Tot nader orde worden doopvieringen opgeschort. Voorbereiding is niet goed mogelijk en ook bij de doopviering kunnen maar weinig mensen aanwezig zijn. In crisissituaties kan er altijd gedoopt worden (de zogenaamde nooddoop).

De komende dagen volgt er nog info over: live-streamvieringen volgen, Palmpasen en Palmtakjes, Goede Week, Paaskaarsen, Eerste Communie en Vormsel, Vastenactie, Zondagsplicht, Ziekenzalving en -zegen,

Vragen: Wilt u reageren of een vraag stellen dan kan dat aan diaken Marc Brinkhuis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-33756089). Algemene vragen worden algemeen beantwoord in deze update. Voor specifieke vragen nemen wij contact op.

VrijdaMarièt 2g 24 april 2020 viel de eer aan Marièt Kruit om een Koninklijke onderscheiding te ontvangen. Dit jaar ging het in verband met de situatie rondom de corona crisis op een andere wijze. Marièt werd door burgemeester Ton Strien gebeld met de mededeling dat zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, om het vele vrijwillige werk wat zij verzet voor de Lebuinus parochie, tevens als lid en coòrdinator van het RK Caecilliakoor, lid van de werkgroep pelgrimeren en verder is zij ook een heel actieve vrijwilligster van de kermis Boerhaar, gemeenschapshuis Pinokkio en altijd bereid klaar te staan in het dorp Boerhaar waar maar nodig is. De feestelijke uitreiking zal op een nader te bepalen datum alsnog plaatsvinden , maar de verrassing was er niet minder om. Terwijl zij de burgemeester aan de lijn had werd bij haar namens de gemeente een mooi oranje boeket bezorgd. Enkele mensen die van haar huldiging op de hoogte waren hebben haar s`middags op gepaste afstand ook gefeliciteerd met deze onderscheiding. Vanaf deze plaats willen we Marièt nogmaals feliciteren , en wensen haar veel geluk en hopen dat zij nog vele jaren als vrijwilligster kan en mag doorgaan.

We kunnen op dit moment niet inschatten welke maatregelen over een paar weken al dan niet van kracht zullen zijn in Nederland. Mogelijk is het dan niet toegestaan of  wenselijk om een papieren Zout rond te brengen. Daarom is de beslissing genomen om het Zout april 2020 NIET op papier uit te geven voor alle normale abonnees. Er wordt een aantal exemplaren gedrukt voor verspreiding in het Weijtendaal  en om achterin de kerken van Wijhe en Boerhaar neer te leggen. Het Zout wordt digitaal gepubliceerd op de website van de parochie.