engelbert raam

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel:
R.K.kerk Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Logo 150 jaar klein

Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

18 maart 2020 UPDATE PAROCHIE HEILIGE LEBUINUS IN VERBAND MET CORONA
Tot nader order verzorgen we iedere dag een update in verband met maatregelen èn pastoraal aanbod ten gevolge van het corona-virus.

Openstelling secretariaten – alleen per telefoon
Vanaf woensdag 18 maart zijn onze secretariaten tijdens openingstijden alleen telefonisch bereikbaar.
Voor onze geloofsgemeenschap is dat : Vrijdagmorgen vanaf 09.00 tot 11.00 uur. Telefoon 0570-524086

Openstelling kerken door de week en weekend

Juist nu proberen we onze kerken waar mogelijk open te houden zodat mensen kunnen komen om te bidden, een kaarsje op te steken of even stil te zijn. U kunt terecht in:
Wijhe: elke dag vanaf 09.00 tot 18.00 uur. Kerk is open tot aan de glazen wand.
Boerhaar: Zondag 22 maart van 09.00 tot 10.00 uur.
U wordt verzocht zich daarbij ook aan de richtlijnen van de overheid te houden:
-houd anderhalve meter afstand van elkaar
-schud geen handen
-kom niet indien u hoest, verkouden bent en/of koorts heeft.

Bijeenkomsten en koorrepetities
Alle bijeenkomsten en koorrepetities worden voorlopig afgelast.
Bepaalde afstemmings-overleggen moeten wellicht doorgang vinden. Denk na over andere vormen van overleg dan bij elkaar komen: telefoon, beeldbellen, mail, Whatsapp groep…Stel alle overleg dat niet dringend is bij voorkeur gewoon uit.

Klokken van troost en hoop
De Heilige Lebuinusparochie doet mee aan het initiatief van de Nederlandse Raad van Kerken. Op 18 maart, 25 maart en 1 april luiden we de klokken van 19.00 – 19.15 uur. We luiden dan dezelfde klokken als gebruikelijk voor de zondagsviering.

Uitvaarten
Tot op dit moment zijn uitvaarten toegestaan. Bij een uitvaart mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn, mits het gebouw het toestaat dat mensen verspreid kunnen zitten. De uitvaart is een gebedsviering zonder koor.

Pastoraal contact
De leden van het pastoraal team zijn door de omstandigheden beperkt in hun mogelijkheden om pastorale bezoeken zoals gebruikelijk af te leggen. We zijn wel telefonisch bereikbaar. Schroom niet te bellen:

Voor een pastoraal telefoongesprek zijn onze pastores bereikbaar.
G de Bekker:      06 22 33 99 77 di- zo
H Bloo:                  06 22 29 15 39 di- zo
M Brinkhuis:     06 33 75 60 89 ma- do, za, zo
C Broekhoff:     06 83 20 22 44 di- do, za, zo
R Cornelissen: 0570 61 90 97 di-zo
L Gunnink :        038 45 27 475 ma- do, za, zo
G Nijland :          06 42 57 18 32 di-zo
E Reeuwijk:       06 51 31 09 08 di-zo

H. Mis via de televisie
Aankomend weekend kunt u De H. Mis via de televisie bijwonen:
Zaterdag 21 maart om 17.00 uur via Salland TV, voorganger is pastoor Cornelissen
Zondag 22 maart om 10.00 uur via NPO 2, voorganger is Kardinaal Eijk

De komende dagen volgt er nog info over: doopvieringen, misintenties, live-streamvieringen volgen, Palmpasen en Palmtakjes, Goede Week, Doordeweekse vieringen, Eerste Communie en Vormsel, Vastenactie, Zondagsplicht, Ziekenzalving en -zegen.

Vragen: Wilt u reageren of een vraag stellen dan kan dat aan diaken Marc Brinkhuis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-33756089). Algemene vragen worden algemeen beantwoord in deze update. Voor specifieke vragen nemen wij contact op.

 

Het was gezellig druk in het Langhuus te Wijhe op zaterdag 18 januari 2020. Ongeveer 50 dames en heren van zowel katholieke als protestantse huize waren daar verzameld, om samen op een ludieke manier een start te geven aan de jaarlijkse actie Kerkbalans. Na een overheerlijk kommetje soep met een broodje vertrok iedereen om 12.30 uur naar de RK-kerk, waar vicaris Cornelissen enkele inspirerende woorden sprak. Daarna luidde hij om 13.00 uur de klokken.

Wat zijn we blij met zoveel medewerkers, want een actie Kerkbalans zonder vrijwilligers is ondenkbaar!

Inluiden kerkbalansklein

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus (covid-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot en maart 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.
De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.
In onze parochie zijn de kerken een moment open op de geplande tijden van de weekendvieringen. Er is dan ruimte voor gebed en het opsteken van een kaarsje.. In het tabernakel is onze Heer altijd aanwezig.  

Viering in beperkte kring
Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen.
Doordeweekse vieringen zullen gewoon doorgang hebben. Deze vieringen worden in de kerk gehouden en niet in een zaal of kapel zodat er voldoende fysieke afstand kan zijn tussen de gelovigen. Er wordt daarna niet gezamenlijk koffie gedronken.

De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht:
Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;

  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot en met 31 maart, ook de volgende maatregelen:

  • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
  • Eerstecommunievieringen, Vormselvieringen en presentatievieringen worden afgelast.
  • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring (maximaal 100 personen) en worden sober gehouden (in principe zonder koor). Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
  • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Gebed

De bisschoppen wijzen  op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden: 

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Diaken Marc Brinkhuis
Pastoor Ronald Cornelissen

Het comité van '150 jaar RK-Wijhe' kan terug kijken op een prachtig jubileumjaar vol
hoogtepunten! Aan de hand van de vele foto's en een film (gemaakt door Gerard Huisman) willen we met iedereen die dat wil op dit jaar terugblikken. Dit gaan we doen op donderdag 30 januari in 'het Klankbord' (naast de RK kerk), aanvang 20.00 uur. Uiteraard wordt er gezorgd voor een hapje en een drankje!

De gezelligheid moet u zelf meenemen! Maar kom vooral!

Logo 150 jaar klein