engelbert raam

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel:
R.K.kerk Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Logo 150 jaar klein

Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Tot nader orde verzorgen we iedere dag een update in verband met maatregelen èn pastoraal aanbod ten gevolge van het coronavirus. Dit is een aanvulling op de reeds gecommuniceerde maatregelen. 

Update – hoe werkt het?
Iedere doordeweekse dag verschijnt er voorlopig een update met nieuwe informatie. We doseren deze informatie om niet te veel tegelijk te doen en ook om te wachten tot het echt relevant is (bijvoorbeeld palmtakjes, wijwater, paaskaars info volgt tegen de Goede Week). De updates van de vorige dagen laten we staan. Die meldingen gelden namelijk nog steeds. Alleen als er wijzigingen zijn en ze niet meer gelden worden berichten verwijderd. En misschien ten overvloede: geef het binnen uw geloofsgemeenschap door aan degenen voor wie de informatie ook relevant is.

Doordeweekse vieringen
Deze vieringen gaan vooralsnog door in de kerken (niet in instellingen, dagkapellen en zalen).

Misintenties
Alle opgegeven misintenties worden gebeden. Zo mogelijk in een doordeweekse viering en anders zal een van onze priesters ze in de Mis meenemen die hij zelf op zondag voor de parochie viert. Misintenties kunnen per brief of telefoon ook nog doorgegeven worden aan de secretariaten.

Chrismamis
De publieke Chrismamis in Apeldoorn komt te vervallen. De kardinaal zal in besloten kring met onder meer de regio-vicarissen de Chrismamis celebreren en de H.H> Oliën zegenen en wijden in de Kathedraal. Op een later tijdstip zult u geïnformeerd worden hoe de overdracht van de H.H. Oliën naar de parochies zal gaan geschieden (dan kunnen ook de oude H.H. Oliën ingeleverd worden). Die overdracht van de nieuwe H.H. Oliën zal namelijk niet kort na de Chrismamis kunnen geschieden. De H.H. Oliën die afgelopen jaar gewijd of gezegend zijn, kunnen gebruikt blijven worden.

Ziekenzalving en -zegen
Ziekenzalving en/of -zegen blijft een mogelijkheid. Hierover kunt u contact opnemen met de bereikbaarheidstelefoon. Per geval zal bekeken op welke wijze dit zal geschieden.

Biechtgelegenheid
Als iemand het sacrament van boete en verzoening wil ontvangen dan blijft dat mogelijk. Hiervoor kan men een afspraak maken met een van de priesters

Doopvieringen
Tot nader orde worden doopvieringen opgeschort. Voorbereiding is niet goed mogelijk en ook bij de doopviering kunnen maar weinig mensen aanwezig zijn. In crisissituaties kan er altijd gedoopt worden (de zogenaamde nooddoop).

De komende dagen volgt er nog info over: live-streamvieringen volgen, Palmpasen en Palmtakjes, Goede Week, Paaskaarsen, Eerste Communie en Vormsel, Vastenactie, Zondagsplicht, Ziekenzalving en -zegen,

Vragen: Wilt u reageren of een vraag stellen dan kan dat aan diaken Marc Brinkhuis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-33756089). Algemene vragen worden algemeen beantwoord in deze update. Voor specifieke vragen nemen wij contact op.

18 maart 2020 UPDATE PAROCHIE HEILIGE LEBUINUS IN VERBAND MET CORONA
Tot nader order verzorgen we iedere dag een update in verband met maatregelen èn pastoraal aanbod ten gevolge van het corona-virus.

Openstelling secretariaten – alleen per telefoon
Vanaf woensdag 18 maart zijn onze secretariaten tijdens openingstijden alleen telefonisch bereikbaar.
Voor onze geloofsgemeenschap is dat : Vrijdagmorgen vanaf 09.00 tot 11.00 uur. Telefoon 0570-524086

Openstelling kerken door de week en weekend

Juist nu proberen we onze kerken waar mogelijk open te houden zodat mensen kunnen komen om te bidden, een kaarsje op te steken of even stil te zijn. U kunt terecht in:
Wijhe: elke dag vanaf 09.00 tot 18.00 uur. Kerk is open tot aan de glazen wand.
Boerhaar: Zondag 22 maart van 09.00 tot 10.00 uur.
U wordt verzocht zich daarbij ook aan de richtlijnen van de overheid te houden:
-houd anderhalve meter afstand van elkaar
-schud geen handen
-kom niet indien u hoest, verkouden bent en/of koorts heeft.

Bijeenkomsten en koorrepetities
Alle bijeenkomsten en koorrepetities worden voorlopig afgelast.
Bepaalde afstemmings-overleggen moeten wellicht doorgang vinden. Denk na over andere vormen van overleg dan bij elkaar komen: telefoon, beeldbellen, mail, Whatsapp groep…Stel alle overleg dat niet dringend is bij voorkeur gewoon uit.

Klokken van troost en hoop
De Heilige Lebuinusparochie doet mee aan het initiatief van de Nederlandse Raad van Kerken. Op 18 maart, 25 maart en 1 april luiden we de klokken van 19.00 – 19.15 uur. We luiden dan dezelfde klokken als gebruikelijk voor de zondagsviering.

Uitvaarten
Tot op dit moment zijn uitvaarten toegestaan. Bij een uitvaart mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn, mits het gebouw het toestaat dat mensen verspreid kunnen zitten. De uitvaart is een gebedsviering zonder koor.

Pastoraal contact
De leden van het pastoraal team zijn door de omstandigheden beperkt in hun mogelijkheden om pastorale bezoeken zoals gebruikelijk af te leggen. We zijn wel telefonisch bereikbaar. Schroom niet te bellen:

Voor een pastoraal telefoongesprek zijn onze pastores bereikbaar.
G de Bekker:      06 22 33 99 77 di- zo
H Bloo:                  06 22 29 15 39 di- zo
M Brinkhuis:     06 33 75 60 89 ma- do, za, zo
C Broekhoff:     06 83 20 22 44 di- do, za, zo
R Cornelissen: 0570 61 90 97 di-zo
L Gunnink :        038 45 27 475 ma- do, za, zo
G Nijland :          06 42 57 18 32 di-zo
E Reeuwijk:       06 51 31 09 08 di-zo

H. Mis via de televisie
Aankomend weekend kunt u De H. Mis via de televisie bijwonen:
Zaterdag 21 maart om 17.00 uur via Salland TV, voorganger is pastoor Cornelissen
Zondag 22 maart om 10.00 uur via NPO 2, voorganger is Kardinaal Eijk

De komende dagen volgt er nog info over: doopvieringen, misintenties, live-streamvieringen volgen, Palmpasen en Palmtakjes, Goede Week, Doordeweekse vieringen, Eerste Communie en Vormsel, Vastenactie, Zondagsplicht, Ziekenzalving en -zegen.

Vragen: Wilt u reageren of een vraag stellen dan kan dat aan diaken Marc Brinkhuis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-33756089). Algemene vragen worden algemeen beantwoord in deze update. Voor specifieke vragen nemen wij contact op.

 

We kunnen op dit moment niet inschatten welke maatregelen over een paar weken al dan niet van kracht zullen zijn in Nederland. Mogelijk is het dan niet toegestaan of  wenselijk om een papieren Zout rond te brengen. Daarom is de beslissing genomen om het Zout april 2020 NIET op papier uit te geven voor alle normale abonnees. Er wordt een aantal exemplaren gedrukt voor verspreiding in het Weijtendaal  en om achterin de kerken van Wijhe en Boerhaar neer te leggen. Het Zout wordt digitaal gepubliceerd op de website van de parochie.

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus (covid-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot en maart 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.
De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.
In onze parochie zijn de kerken een moment open op de geplande tijden van de weekendvieringen. Er is dan ruimte voor gebed en het opsteken van een kaarsje.. In het tabernakel is onze Heer altijd aanwezig.  

Viering in beperkte kring
Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen.
Doordeweekse vieringen zullen gewoon doorgang hebben. Deze vieringen worden in de kerk gehouden en niet in een zaal of kapel zodat er voldoende fysieke afstand kan zijn tussen de gelovigen. Er wordt daarna niet gezamenlijk koffie gedronken.

De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht:
Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;

  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot en met 31 maart, ook de volgende maatregelen:

  • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
  • Eerstecommunievieringen, Vormselvieringen en presentatievieringen worden afgelast.
  • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring (maximaal 100 personen) en worden sober gehouden (in principe zonder koor). Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
  • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Gebed

De bisschoppen wijzen  op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden: 

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Diaken Marc Brinkhuis
Pastoor Ronald Cornelissen