engelbert raam

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel:
R.K.kerk Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Logo 150 jaar klein

Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Kerstattenties 2


De bezoekersgroep van de Engelbert geloofsgemeenschap in Wijhe heeft dit jaar zo’n honderd  kerstattenties samengesteld voor de 80+ers en zieken. Dankzij de deurcollecte en de bijdrage van de PCI is deze Kerstattentie mogelijk gemaakt. Het boekje “Op weg naar Kerstmis” van Marinus van den Berg geeft een extra waarde aan de inhoud van het tasje. Het is belangrijk om in deze donkere dagen en voor veel mensen stille tijd wat extra warmte en licht te brengen met een bezoekje en zo het samen kerk zijn vorm en inhoud te geven.  De gegevens van de 80+ers worden gelukkig goed bijgehouden door de kerkledenadministratie, maar ook de leden van de bezoekersgroep kunnen daardoor zelf hun lijst van 80+ers en zieken goed bijhouden. De 80+ers en zieken zijn altijd erg verrast als zij zo’n mooi tasje in ontvangst mogen nemen. De bezoekersgroep wil met deze actie de nadruk leggen op het omzien naar elkaar en 80+ers en zieken  laten weten dat er aan hen gedacht wordt.

Corona

 Geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis. De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronaviruspandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis. Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Het pastoraal team heeft de planning van de vieringen in onze parochie aangepast aan deze regels. Het vieringenrooster is aangepast en verschijnt zo snel mogelijk hier op de website.  Op Kerstavond, 24 december wordt de H. Mis in een livestream gevierd door de pastores om 20.00 uur. Bij de viering kunnen geen gelovigen aanwezig zijn. Wij houden u via deze website op de hoogte van alle wijzigingen.

Het soepcafé dat gepland stond op 8 JANUARI kan vanwege de Coronavoorschriften niet doorgaan.
Door de verbondenheid tussen de kerken van Wijhe en Boerhaar en het Noaberhuus is het soepcafé ontstaan.
De doelstelling is bewust om te gaan met ons voedsel en daarnaast het omzien naar elkaar heeft geresulteerd in dit mooie initiatief.
De volgende soep café ’s staan gepland op de zaterdag 12 februari en 12 maart van 17.00 uur tot 19.00 uur.
Via de Huis aan Huis/ Reklamix houden we u op de hoogte van de dan geldende regels omtrent het aantal bezoekers dat zich kan aanmelden.

Wijhe, 21 november 2021
Dora Tijhuis  van het dames- en herenkoor Caecilia Engelbert Wijhe/Boerhaar werd afgelopen zondag 21 november 2021 in de bloemetjes gezet. Dora is al 50 jaar een trouw en actief lid die heel snel haar altpartij kan aanleren en nooit verzuimt. Door het bestuur van het koor werd haar een gregoriuskaars, een oorkonde, een gehaakt goudkleurig kroontje en een gehaakt goudkleurig bloemetje vergezeld met een mooie bos bloemen aangeboden. Dora, we hopen dat je nog heel lang bij ons blijft zingen.DoraTijhuis50 jaar koorlid 11webDoraTijhuis50 jaar koorlid 9webDoraTijhuis50 jaar koorlid 3webDoraTijhuis50_jaar_koorlid_16web.jpg