Beste mensen,

zoals jullie weten worden overal maatregelen genomen om het Coronavirus zo min mogelijk te verspreiden, Ook het TBH ontkomt daar niet aan. De beheergroep heeft dan ook het volgende besloten:

  • we nemen de richtlijnen vanuit het Bisdom over
  • we nemen de maatregelen vanuit de overheid en het RIVM over

Dat betekent concreet:

Alle activiteiten waar mensen vanuit het Titus Brandsma Huis of de parochie bij betrokken zijn stoppen tot in ieder geval 31 maart. 

  • de film gaat  niet door
  • de ouderenochtend gaat niet door

De viering op woensdagochtend gaat door in de kerkzaal, om voldoende afstand te kunnen houden tussen de gelovigen. Na de viering is er geen koffiedrinken.

Na 31 maart gaan we weer opnieuw bekijken of we de activiteiten kunnen hervatten. Dit is mede afhankelijk van de maatregelen die dan nog gelden. Wij houden jullie op de hoogte wat betreft het Titus Brandsma Huis.

Ook kun je informatie over de maatregelen die de parochie neemt vinden op  homepage van de site van de Lebuinus parochie.   (www.heiligelebuinus.nl )

 

Met vriendelijke groet

Thea Engelen