Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Vanaf 15 januari loopt de actie Kerkbalans 2022. Hou de bekende witte envelop in de gaten, die begin volgende week bij u op de deurmat valt. Hierin zit o.a. de door de werkgroep Kerkbalans van onze parochie vervaardigde kerkbalansfolder. Hierin geven het bestuur en het pastorale team aan waarom de actie van essentieel belang is voor onze parochie en afzonderlijke geloofsgemeenschappen. Lees de folder aandachtig en doe een toezegging naar draagkracht. De parochie heeft het nodig om ook voor volgende generaties inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn.
Geef daarom vandaag voor de kerk van morgen. Mogen we dit jaar ook weer op u rekenen?

 

Hoe ga je alles betalen als het leven flink duurder wordt door een sterke stijging van de energieprijzen en een hoge inflatie?  Voor mensen met een laag inkomen is dat écht een probleem . 

Kruispunt Diaconaal Deventer en het Meester Geertshuis slaan de handen in elkaar. Nu organiseren de verbonden kerken en het Meester Geertshuis de actie ‘Deventer geeft warmte’. Wie het goed heeft kan door deze actie delen met wie het nu moeilijk heeft. Dit omdat we geloven in verbondenheid tussen mensen, juist in deze tijd.

Deze actie loopt tot en met 14 februari 2022, en ook de caritas van onze H.Lebuinusparochie doet mee!

Wie komen in aanmerking?
De bijdrage is bedoeld voor inwoners van Deventer die zelf een energierekening betalen en in de problemen komen door stijgende energieprijzen en de hoge inflatie. Het gaat om mensen met een inkomen tot 120% van het bestaansminimum. Daarbij worden de volgende netto maandbedragen gehanteerd:

Alleenstaande: € 1.244,54
Gehuwd/Samenwonend: € 1.777,92

Doneren voor de actie kan makkelijk via de site van het Meester Geerts Huis, of via de QR code hiernaast: Deventergeeftwarmte 432x432
Jezelf of iemand anders aanmelden om te ontvangen kan ook via het Meester Geerts Huis.
Een warm aanbevolen actie!

Het begin van een nieuw jaar is altijd een goed moment om na te denken over  uw steun aan onze parochie middels de actie Kerkbalans.
Misschien was u afgelopen winter overvallen door de berichten over de toekomst van onze parochie en heeft u afgezien van een bijdrage. Hopelijk denkt u daar nu wat anders over en beseft u dat de kerk niet zonder uw steun kan. Wij vragen u alvast na te denken over de komende actie Kerkbalans 2022, die uw steun dubbel en dwars verdient, want de kosten voor de parochie gaan gewoon door.
Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Want ook voor de generaties die na ons komen, wil de kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken. In de komende jaren zullen wij hier samen naar toe werken.
“In de kerk mag ik zijn wie ik ben.”
                           “Ik kan er praten over wat me bezighoudt en mijn zorgen uiten.”
“Het is een plek waar ik God vind en verbinding heb met boven.”
                          “Ik kom er tot rust in de hectiek van elke dag.”
Dit zijn antwoorden die veel worden gegeven op de vraag wat de kerk voor ons betekent. Misschien herkent u zich erin.