Op 2 september jl. overleed  Adrianus Johannes kardinaal Simonis, emeritus-aartsbisschop van Utrecht. Kardinaal Simonis is 88 jaar geworden. 

Kardinaal Simonis 2017 kl 200x300Adrianus kardinaal Simonis werd op 26 november 1931 geboren in Lisse. Op 15 juni 1957 ontving hij het sacrament van de priesterwijding. Op 30 december 1970 benoemde paus Paulus VI hem tot bisschop van Rotterdam, de bisschopswijding volgde op 20 maart 1971. Op 3 december 1983 werd mgr. Simonis de nieuwe aartsbisschop van Utrecht en daarmee de 69ste opvolger van Sint Willibrord. Op 25 mei 1985 creëerde paus Johannes Paulus II aartsbisschop Simonis tot kardinaal. Op 26 januari 2008 ging hij met emeritaat.

Op de site van het Aartsbisdom Utrecht vindt u uitgebreide berichtgeving en een videotoespraak van kardinaal Eijk.

De uitvaart van de kardinaal kunt u op de televisie volgen in een rechtstreekse uitzending van de KRO op NPO2, op donderdag  10 september om 11.00 uur.

 

 

 

Uw gebed voor de zielenrust van de kardinaal wordt zeer gewaardeerd.

Voor onze emeritus-aartsbisschop Adrianus kardinaal Simonis


moge hij nu de belofte van onze Heer Jezus in vervulling zien gaan:
dat Hij voor ons een plaats heeft bereid in het huis van de Vader.
Moge onze Heer zijn dienaar lonen voor het vele goede dat hij heeft gedaan.

Voor de familie en vrienden van kardinaal Simonis
en voor allen die hem zullen missen;
dat zij troost vinden in ons geloof in Pasen.

 

Op 25 juli was het voor Gauthier de Bekker eindelijk zover: hij mocht de priesterwijding ontvangen in de Sint-Catharinakathedraal in Utrecht. Monseigneur Eijk, aartsbisschop van Utrecht, ging voor in een indrukwekkende plechtigheid.
De Coronamaatregelen lieten niet toe dat er in de kerk veel genodigden waren, maar dat werd goedgemaakt met een prachtig geregisseerde live-stream. ZwagerGauthier KleinDe zwager van Gauthier zorgde met een professionele, imponerende installatie en zijn vakmanschap voor een prachtige uitzending! Daarbij zat iedereen die meekeek als het ware op de eerste rij bij dit bijzondere feest.
Ontroerende momenten, wanneer Gauthier zijn geloften van trouw aan de bisschop aflegt; wanneer hij plat ter aarde ligt terwijl de litanie van alle heiligen wordt gezongen en bij de handoplegging.
De viering werd opgeluisterd door een fantastische cantor en organist.

Op zondag 26 juli was de “Eerste H.Mis” van Gauthier, de eerste viering waarin hij als priester voorging, in de Basiliek van de Kruisverheffing in Raalte.
Hier konden gelukkig wel een aantal mensen uit de beide parochies aansluiten. Na de mooie plechtige viering was er ook tijd voor een lichtere noot.
Gauthier ging voor in een sierlijke wit met goud kazuifel, een geschenk van zijn ouders. Van het team kreeg hij op zijn eigen verzoek een roze kazuifel cadeau.
En natuurlijk een geschenk van het team en een lied op de koop toe, met een grote knipoog!
Het feest werd afgesloten met een gezellig hapje en drankje in de pastorietuin.
Een feestelijke dag voor Gauthier en zijn familie, maar zeker ook voor de beide parochies!

Toen we Gauthier vroegen of hij nog iets wilde schrijven voor de website gaf hij als antwoord: “Ik kan alleen maar zeggen “Dankbaar en blij”….
We wensen Gauthier Gods zegen en alle goeds in zijn priesterschap!

U kunt beide vieringen terugkijken op het Youtube kanaal “RK Overijssel Zuid West”.
Klik hier voor de foto’s gemaakt door Jan Arink en voor de screenshots van de viering die Annet te Riele maakte.

Klik hier voor de foto's gemaakt door Ramon Mangold en voor de screenshots van de priesterwijding die Annet te Riele maakte.