Na de recente versoepelingen kunnen we wel de eucharistie vieren op vrijdagochtend in de vergaderruimte van de Broederenkerk. De ruimte wordt op vrijdagochtend ingericht als kapel. De viering begint zoals gewoonlijk om 9.00 uur. We zorgen voor genoeg ventilatie.
Wie wil, is welkom bij de ingang van het Broederensecretariaat op vrijdagochtend!

BEDEZANGguitar

Een zingende monnik in de Broederenkerk

Donderdag 2 sept, 20.00 uur

Wat doet een monnik? Op die vraag zijn veel antwoorden mogelijk, maar deze zie je vast
niet aankomen: een cd maken met liedjes in de traditie van Bob Dylan.
De Benedictijnse monnik en hoogleraar spiritualiteit Thomas Quartier deed het. Hij legde
eerder in een boek uit waarom zijn ‘oude liefde’ Bob Dylan juist weer onder het roest
vandaan kwam nadat hij in het klooster was ingetreden. Hij werd een monnik-met-gitaar. En
nu maakt hij zelf de cd Bedezang.Tien songs in de traditie van Dylan - en net als bij Dylan
zingen de bijbelse Psalmen in hun rauwheid en uitbundigheid op de achtergrond mee.

Op donderdag 2 september verzorgt Thomas Quartier een
intiem concert in de Broederenkerk in Deventer.
Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis - vrije gift 

Het Bedezang evenement is een initiatief van de Lebuïnus Parochie en het
Jongerenklooster. De Jongerenkloosterlingen zullen ook aanwezig zijn bij het concert.
Aansluitend zullen zij voor deze gelegenheid in de Broederenkerk hun nachtgebed bidden.
Concertgangers zijn van harte uitgenodigd om ook dat getijdengebed bij te wonen.

U heeft ongetwijfeld de berichten gehoord vanuit Haïti. Niet alleen is het land verscheurd door politieke en economische instabiliteit, maar op 14 augustus werd Haïti ook getroffen door een zware aardbeving. Ondertussen zijn meer dan 1.300 doden te betreuren en vele duizenden zijn gewond. Er is nood aan alles.

Kerk in Nood heeft een hulpactie opgezet, waaraan ook u kunt bijdragen. Klik hier voor meer informatie; warm aanbevolen door het pastoraal team!