Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Zoals ieder jaar wordt op de eerste zondag van oktober, 3 oktober, om 19.00 uur het sfeervolle Kevelaerlof gehouden in de basiliek van de H. Kruisverheffing in Raalte. Door het Covid19 virus is de grote bedevaart vanuit Salland naar het Mariabedevaartsoord Kevelaer helaas ook dit jaar niet doorgegaan. Wel is een kleine delegatie vanuit Salland op de dag dat de bedevaart gehouden zou worden, zaterdag 4 september, naar Kevelaer gegaan. De bedevaartkaars is toen gezegend en tijdelijk meegenomen naar de basiliek in Raalte. Zondag zal deze kaars branden voor de vele gebeden en intenties van de pelgrims uit Salland. Door dit Lof wil de Sallandse Broederschap Kevelaer wat dichter bij de mensen brengen. Pelgrims die normaal ieder jaar mee gaan kunnen elkaar weer ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kunnen iets proeven van de sfeer.

Pastores uit de parochies H. Lebuinus en H. Kruis zullen voorgaan. Leden van het koor van de basiliek zingen, er is ook weer samenzang, fanfare Caecilia uit Heeten speelt en er zal een sacramentsprocessie met vlaggen en vaandels in de kerk worden gehouden. Parochianen en andere belangstellende zijn van harte welkom.