Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten dat bij publieke vieringen in de kerken nog maximaal 50 aanwezigen mogen zijn. Het secretariaat van uw geloofsgemeenschap neemt contact met u op als dat voor u gevolgen heeft voor de reserveringen die u eerder maakte. 

We zorgen voor livestreamvieringen. U kunt makkelijk aanhaken bij deze vieringen of ze terugkijken via de parochiewebsite. 

Voor uitvaarten is bepaald dat er maximaal 100 aanwezigen mogen zijn, als dat op 1,5 meter kan in de desbetreffende kerk. 

Het volledige bericht van de Nederandse Bisschoppen vindt u op https://www.aartsbisdom.nl/verdere-aanscherping-coronamaatregelen-r-k-kerk/ 

Het tweede jaar Kerstmis met veel beperkingen, het vraagt veel van iedereen. En toch blijven we met Kerstmis de Blijde Boodschap vieren die de engelen ooit aan de herders van Bethlehem verkondigden: Heden is U een redder geboren, Christus de Heer! Zalig Kerstfeest! 

Namens het pastoraal team en bestuur van de Heilige Lebuinusparochie